przejdź do treści

O nas


Komunikat

 

 

Czasopismo „PRANA czyli siła witalna” od lat towarzyszy życiu naszego uniwersytetu. Redakcja podejmuje ważne dla nas wszystkich tematy. Staramy się być blisko spraw dotyczących życia seniorów. Piszemy o zdrowiu, pasjach, publikujemy wspomnienia słuchaczy. W kręgu naszych zainteresowań jest również Szczecin, staramy się w kolejnych numerach prezentować znanych i zasłużonych ludzi, przedstawiać ciekawostki z jego historii i ukazywać zabytki. Udaje się to dzięki pracy wielu osób, zaangażowaniu kolejnych zespołów redakcyjnych i niezliczonej liczbie autorów.
 
 
 
 
 

Słów kilka od Zespołu Redakcyjnego PRANY

Na początku roku akademickiego 2022/2023 powstał Zespół Redakcyjny , w skład którego weszły:

Wanda Sobieralska – redaktor prowadząca

Mirosława Franczak

Genowefa Kondraciuk-Gabryś

Danuta Krochmalska

Elżbieta Perenc


Zespół Redakcyjny w tym składzie osobowym przygotował na 45-lecie SUTW jubileuszowy numer Prany, który będzie do nabycia w nowym roku akademickim 2023/ 2024.

Redakcja czeka na chętnych do pracy w redakcji Prany. Swój akces prosimy zgłaszać bezpośrednio u redaktor prowadzącej, bądź w sekretariacie SUTW. Szczególnie nam zależy na osobie umiejącej dobrze pisać na komputerze.


Wymogi dotyczące nadsyłanych materiałów nie uległy zmianie, ale pozwolę sobie je przypomnieć :

- Na materiały redakcja czeka do końca lutego

- Teksty powinny być pisane czcionką Times New Roman o wielkości 14 i przesłane na na adres mailowy redaktor prowadzącej szcz.wansob@gmail.com lub na adres Stowarzyszenia

- Tekst nie powinien przekraczać 3 stron formatu A4

- Dołączone do prac zdjęcia winny być w miarę dobre technicznie ( by były czytelne w druku)


Redakcja zastrzega sobie prawo do :

- korekty nadsyłanych tekstów

- ich skracania, gdyby okazały się zbyt długie

- zmiany tytułów, gdyby była taka konieczność

- umieszczania tekstów na stronach czasopisma, bądź w zakładce internetowej Prany w: Do poczytania.

Zapraszamy wszystkich słuchaczy naszego Stowarzyszenia do współpracy – czekamy na wasze prace: artykuły, felietony, eseje, wiersze, krótkie opowiadania, wspomnienia dotyczące was i waszych rodzin. Tematyka dowolna ( poza polityczną). Fotografików prosimy o ciekawe, dobre technicznie zdjęcia, plastyków o interesujące rysunki – komiksowe scenki, rysunki humorystyczne

redaktor prowadząca

Wanda Sobieralska
 

                                                                                                                    
 powrót na poprzednią stronę