przejdź do treści

Władze i Organy


 
 Skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskieggo SUTW
po Walnym Zebraniu Członków w dniu 14.06.2023 
 
 
Prezydium Zarządu:
Magdalena Richter                        -  prezes
Krystyna Obłaska                          -  skarbnik
Krystyna Dolińska - Piotrowicz    -  zastępca  prezesa ds. dydaktycznych
Elżbieta Kędzierska - Kawa          -  zastępca prezesa  ds. koordynacji zespołów
Edward Krygier                              -  zastępca prezesa  ds. administracyjnych
Jadwiga Śnieg                                -  sekretarz
 
Członkowie Zarządu:
Bernadeta Jarecka
Anna Czyż
Maria  Grażyna Kwiatkowska
Piotr Mojzykiewicz
Helena Orchowska
Danuta Jakubcewicz-Szczutowska
Stanisława Sidorowicz
 
 
Komisja Rewizyjna:
Aleksandra Szachniewicz            -  przewodnicząca
Zygmunt Ban                                 -  członek
Ryszard Lasota                             -  członek
 
 
Sąd  Koleżeński:
Teresa Ławrynowicz                     -  przewodnicząca
Halina Konowalska                       -  członek
Marzena Stanik                              -  członek

 

Rada Naukowo - Programowa SUTW:

dr hab. Renata Podgórzańska prof.US           - Uniwersytet Szczeciński  - przewodnicząca
prof. dr hab. Barbara Kromolicka                   - Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Beata Bugajska prof.US                     - Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Mirosława Kozłowska                - Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Mariola Friedrich                        - Zachodniopomorski Uniwersytet
 Technologiczny
dr Agnieszka Borysowska                               -  Książnica Pomorska
dr hab. n.med. Krystyna Lisiecka, prof.PUM  - Pomorski  Uniwersytet Medyczny
Krystyna Dolińska - Piotrowicz                        - Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku - koordynator
 



 



powrót na poprzednią stronę