przejdź do treści

Teatrzyk satyryczny RAZ, DWA, TRZY
Ryszard Lasota
kierownik


Teatrzyk istnieje od 2009 r. Składa się z 11 członków. Kierownikiem zespołu jest Ryszard Lasota, kierowniczką artystyczną Anna Ogrodowicz.
W okresie istnienia Teatrzyk dał ponad 40 występów: w domach pomocy społecznej, klubach emerytów i rencistów, w innych Stowarzyszeniach, na imprezach organizowanych przez miasto. Prezentowaliśmy się dwa razy w Świnoujściu i raz w Goleniowie na Senioraliach, na „Scenie amatora” w Zamku, dwa razy w przeglądzie wojewódzkim Artystycznego Ruchu Seniora.
W 2014 r. Teatrzyk zdobył „dyplom laureata” na miejskim przeglądzie teatrów amatorskich.
Repertuar tworzymy sami. Dotyczy on sytuacji związanych z życiem seniorów - pokazanych w krzywym zwierciadle. Bawimy się sami i bawimy innych. Zasadniczą formą naszych inscenizacji były skecze, ale w b.r. przedstawiliśmy sztukę teatralną - jednoaktówkę, której premiera odbyła się 9 lutego.

Ryszard Lasota


Z życia zespołu

powrót na poprzednią stronę