przejdź do treści

Warsztaty psychologiczne


Jadwiga Wabia
kierownik

 

Celem warsztatów psychologicznych jest dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat psychospołecznego funkcjonowania człowieka. Uczestnicy otrzymują wiedzę o rozwoju psychicznym i jego typowych dla danego wieku zmianach. Wpływ na powyższe zmiany mają zarówno czynniki biologiczne jak i środowiskowe. Z powyższych względów dostarcza się uczestnikom również wiedzy o środowisku. Na podstawie zdobytej wiedzy - uczestnicy warsztatów prezentują własne spostrzeżenia o swoim rozwoju dyskutują w grupie, wyjaśniają własne problemy i otrzymują wsparcie psychologiczne od prowadzącego warsztaty, jak również od innych uczestników. Zajęcia warsztatowe cieszą się dużym zainteresowaniem.

Jadwiga Wabia


Z życia zespołu

powrót na poprzednią stronę