przejdź do treści

Nasza twórczość


Spotkanie z Genowefą Kondraciuk-Gabryś

Elżbieta Załoga, Wanda Sobieralska, Leszek Wierzbicki :: 18.07.2022

31 maja 2022 r. o godz. 17. w Bibliotece Miejskiej na pl. Matki Teresy z Kalkuty odbyło się spotkanie autorskie naszej koleżanki Genowefy Kondraciuk-Gabryś z czytelnikami. Na spotkanie licznie przybyli nie tylko słuchacze naszego uniwersytetu, ale także zaproszeni goście reprezentujący szczecińskie środowisko intelektualne.
Podczas spotkania Autorka zaprezentowała swoją książkę Azyl na jesień życia. 40 lat Uniwersytetu Trzeciego wieku w Szczecinie (1978-2018). Podczas prezentacji mówiła o pracy nad książką i o tych, którzy byli jej pomocni w czasie zdobywania materiałów źródłowych, a których nazwała ludźmi dobrej woli. Wspomniała też o trudnościach, z jakimi musiała się borykać, by ostatecznie książka mogła się ukazać. Podkreśliła, że szczególnie pomocni w wydaniu pracy byli: Jan Stopyra wiceprezydent miasta do spraw senioralnych, prof. Kazimierz Kozłowski i prezydent Szczecina Piotr Krzystek, z którymi spotkała się wcześniej.
Po prezentacji głos zabrała Cecylia Judek, Sekretarz Naukowy Książnicy Pomorskiej (na emeryturze) – podkreśliła, jak ważną dla historii naszego miasta i regionu jest praca dr Genowefy Kondraciuk-Gabryś. Praca pionierska, bo nikt do chwili obecnej nie zbadał i nie opisał działalności ważnej placówki działającej na rzecz środowiska senioralnego w naszym mieście -Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Placówki, która stała się wzorem dla innych tego typu organizacji.
Na zakończenie swego wystąpienia Genowefa Kondraciuk-Gabryś złożyła podziękowania wszystkim, którzy ją wspierali podczas pracy i byli jej pomocni i jednocześnie obdarowała ich egzemplarzem swej książki. Między innymi, byli to: prof. Elżbieta Załoga, prof. Józef Perenc, Anna Ogrodowicz, Lucyna Chabasińska, Grażyna Iwanowska-Mądry, Eleonora Jakubiak, Magdalena Richter, Cecylia Judek, Maria Pawłowska-Soldat, Stanisław Sobiepanek, Ewa Fabiańczyk, redaktor Bogdan Twardochleb.
Potem już było podpisywanie książek.
tekst: Wanda Sobieralska
 
Zarys 44-letniej działalności UTW w Szczecinie, przedstawiony przez G. Kondraciuk-Gabryś na wstępie spotkania <<< kliknij tu >>>   
/ kliknij na zdjęcie aby je powiększyć /


Uczestnicy spotkania; fot. St.Sobiepanek.

Na początku spotkania; fot. E. Załoga

Wystąpienie emerytowanej Sekretarz Naukowej Książnicy Pomorskiej Cecylii Judek; fot. W. Sobieralska

Prof. Elżbieta Załoga wspomina odległe czasy partnerskiej współpracy z Autorką; fot. L.Wierzbicki

Gratulacje od prof. Józefa Perenca; fot. L Wierzbicki

Serdeczne słowa uznania byłej prezes SUTW Anny Ogrodowicz; fot. L. Wierzbicki

Wzajemne podziękowania za współpracę między byłą prezes Grażyną Iwanowską-Mądry a Autorką;………... fot. L. Wierzbicki

Wręczanie książki byłej prezes Eleonorze Jakubiak; fot. W. Sobieralska

Koleżanka Ewa Fabiańczyk z SUTW dziękuje za książkę, Autorka – za pierwszą jej korektę; fot. L. Wierzbicki

Wyrazy i gesty zadowolenia koleżanki Marii Soldat z wyczekiwanej publikacji; fot. E. Załoga

Pomoc koleżanki Danieli Strociak /pierwsza z lewej/ w przekazywaniu książki dla Lucyny Chabasińskej wieloletniej członkini Zarządu SUTW;fot. W.Sobieralska

Koleżanka Henia Lutowska /pierwsza z lewej / spieszy z pomocną dłonią przy wręczaniu książki Cecylii Judek, laureatce Ogólnopolskiego Konkursu na Bibliotekarza Roku 2017; ……. fot. El. Załoga

Dedykacja dla Anny Rychlik współpracującej z UTW w realizacji programu "Bezpieczny senior", który w 2010 r. został laureatem europejskiego konkursu; fot. E. Załoga

Książka dla pracownika i przyjaciela UTW Stanisława Sobiepanka z podziękowaniem za przyjacielską i owocną współpracę; fot. W. Sobieralska

Zakończenie spotkania podpisywaniem podarowanych książek; fot. W. Sobieralska


powrót