przejdź do treści

Wiadomości


ARCHIWUM inf_gdzie zamieścić

 

INORRMACJE ARCHIWALNE
 
 
W dniu 21.03.2017 r. odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Organizacyjnego
Obchodów 40 - lecia naszego SUTW.
W skład Komitetu weszli:
1. Piotr Mojzykiewicz - Przewodniczący
2. Jolanta Adamczyk
3. Elżbieta Sołtysiak
4. Ryszard Lasota
5. Mirosława Franczak
6. Marcin Dobrowolski - właściciel firmy Dragon Event jako doradca

W spotkaniu brały udział członkinie Zarządu SUTW.
Omówiono zarys naszych obchodów i wstępny harmonogram prac.

 

komunikat z 15-02-18 o przyznaniu dotacji:

Zarząd informuje, że SUTW w Szczecinie uczestniczyło w konkursie Urzędu Miasta  „Integracja i aktywizacja osób starszych – wsparcie inicjatyw popularyzujących naukę i aktywność intelektualną seniorów na terenie Gminy Miasto Szczecin”  i otrzymało dotację z przeznaczeniem na organizację obchodów 40-lecia.

                   Wkładem własnym w projekcie są m.in. wykłady, które musimy udokumentować listą obecności.

W ramach projektu  „ Uniwersytet Trzeciego Wieku jako przestrzeń  edukacji seniorów ” będą realizowane :

  1. Wystawa 40-letniej działalności SUTW na Jasnych Błoniach, Różanka   ( maj i czerwiec).
  2. Redagowanie i wydanie jubileuszowego numeru czasopisma PRANA
  3. Warsztaty filmowei montaż filmu z działalności SUTW
  4. Gimnastyka Qi Gong – 12 spotkań (lipiec-wrzesień)
  5. Konferencja naukowa połączona z uroczystościami 40-lecia naszego uniwersytetu 8.VI.br.
  6. Korowód Radości z okazji jubileuszu i przegląd zespołów artystycznych (październik)

 

 

21.03.2017

 


 

26.10.2014


powrót na poprzednią stronę