przejdź do treści

Wiadomości


Z prac ZARZĄDU SUTW

 
Został utworzony NOWY  katalog  Z prac ZARZĄDU SUTW  należy  <<< kliknąć  tu >>>
 
 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
OBYWATELSKI PARLAMENT SENIORÓW - relacja <<<  kliknij tu >>>
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
Regionalne Dni Seniora organizowane przez
Marszałka Województwa  Zachodniopomorskiego - 22.10.22
Gryf Zachodniopomorski  dla Prezes Magdaleny Richter 
<<< kliknij na zdjęcie >>>

*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

O  SUTW w KRONICE SZCZECIŃSKIEJ   <<< kliknij tu - g. 8.36 >>>

 *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Zakończenie roku ak. 2021/2022 w Bobolinie  <<< kliknij tu >>>

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Powołanie  Prezes Magdaleny Richter do Miejskiej Rady Seniorów /20 maja 2022 /
 

                  

        *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

 

 

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

PRZEDWIGILIJNE SPOTKANIE SŁUCHACZY SUTW
Tradycyjne spotkanie przedwigilijne słuchaczy SUTW odbyło się w dniu 16 grudnia w Auli Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych US przy ul. Wielkopolskiej.
Był to uroczy wieczór z występami Chóru Kanon, który zaśpiewał wiązankę pieśni ludowych i kolęd, oraz Kabaretu Dwudziestolatek z najnowszym, jeszcze nie prezentowanym repertuarem. Znaczną część wieczoru zajęło nam wspólne kolędowanie, któremu ton nadał kabaret.
Oprawę plastyczną w postaci filmu przygotował kolega Andrzej Richter z zespołu Foto-Video. Na film składało się szereg obrazów szopek, których autorami byli koleżanki i koledzy z zespołu.
               Wieczór zakończyły życzenia świąteczne i noworoczne złożone w imieniu całego Zarządu przez prezes SUTW Magdalenę Richter.
Całość wypadła znakomicie.
tekst - W.Sobieralska
zdjęcia - A.Richter
fotorelacja wideo <<< kliknij na zdjęcie >>>
fotorelacja zdjęcia <<< kliknij tu >>>

 

 

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

Zarząd SUTW podaje do wiadomości:
   
1. Informujemy, że w związku z upływem w 2021 r. kadencji obecnego Zarządu , jego kadencja zostaje przedłużona do czasu wyboru władz na nową kadencję , jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.
Opinia prawna wydana przez Kancelarię Adwokacką Krzysztof Ławrynowicz.
 
2. Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o przeprowadzeniu w formie korespondencyjnej zatwierdzenia bilansu za rok 2020 , sprawozdań Zarządu , Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego w dniach 03 - 17.12.2021.
Materiały do wglądu i karty do głosowania dostępne w siedzibie Stowarzyszenia
w godz. 10 - 14.

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *  *

Inauguracja roku akademickiego 2021/ 22
   
             4 X 2021 r. w Teatrze Współczesnym odbyła się kolejna 43 inauguracja roku akademickiego naszego Stowarzyszenia.
Uroczystość rozpoczął polonezem Zespół Arabeska kierowany przez Annę Mospinek. Chór Kanon odśpiewał pieśń Gaude Mater Polonia.
Następnie prezes Stowarzyszenia Magdalena Richter po powitaniu przybyłych na uroczystość gości i zgromadzonych w teatrze słuchaczy wygłosiła wystąpienie inauguracyjne, w którym przedstawiła działalność Zarządu SUTW w ostatnim roku akademickim, aktywność niektórych zespołów, które mimo pandemicznego lock downu działały w plenerze lub on line.
            Część oficjalną inauguracji zaszczycili wystąpieniami przybyli goście. Ciekawe było wystąpienie Pełnomocnika Prezydenta Szczecina do Spraw Współpracy Senioralnej Jana Stopyry, który mówił o historii naszego miasta zamkniętej datami 1945 – 2021. Prorektor do Spraw Organizacji Uniwersytetu Szczecińskiego prof.Kinga Flaga-Gieruszyńska powitała słuchaczy życzeniem owocnej i ciekawej pracy w nowym roku akademickim . Życzeń było wiele między innymi składali je przedstawiciele zaprzyjaźnionych Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Polic, Międzyzdrojów, Stargardu, Nowogardu, Golczewa. Prócz słów powitania i życzeń były też kwiaty, a nawet drobne sympatyczne prezenty. Po wystąpieniu gości prezes Magdalena Richter odczytała listy gratulacyjne od instytucji, których przedstawiciele nie mogli przybyć osobiście na inaugurację.
Chór Kanon zaśpiewał pieśń Gaudeamus igitur.
Na zakończenie części oficjalnej prezes Stowarzyszenia Magdalena Richter i prorektor US prof.Kinga Flaga-Gieruszyńska przyjęły ślubowanie od nowo przyjętych słuchaczy . Nowi studenci otrzymali po egzemplarzu naszego uniwersyteckiego czasopisma Prana.
Kolejnym punktem uroczystości był wykład inauguracyjny Stanisław Lem – epizod szczeciński wygłoszony przez kierownika zbiorów specjalnych Książnicy Pomorskiej Jolantę Liskowacką.
            Część artystyczną rozpoczął Chór Kanon wykonując 3 utwory ludowe , następnie Zespół Arabeska zatańczył brawurowo hiszpański taniec flamenco a na koniec Kabaret Dwudziestolatek zaprezentował swój nowy program artystyczny .

Tekst Wanda Sobieralska
Zdjęcia Andrzej Richter                                                                 relacja fotograficzna  <<< kliknij tu >>>
  
 
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
 
Zarząd
Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku
podął uchwałę o obniżeniu składki członkowskiej
na rok akademicki 2021/2022 dla osób,
które opłaciły składki na rok 2020/2021 o 50 %
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *. 

Szanowni Słuchacze
nietypowy rok akademicki 2020/2021 z dniem 30 czerwca dobiegł końca.
Był to rok trudny dla nas wszystkich. Rok zaznaczony pandemią koronawirusa nauczył nas działać wg nowych zasad.
Kontaktowaliśmy się ze sobą on-line; wiele zespołów pracowało i wymieniało się informacjami związanymi ze swoimi zainteresowaniami w ten sposób.
W ciągu ostatnich 3. miesięcy realizowaliśmy zadanie grantowe w ramach projektu pt. „ OFERTA DLA SENIORÓW'' .
Zrealizowaliśmy filmy pomagające obsługiwać smartfony , możemy ćwiczyć z naszymi instruktorkami wtedy, kiedy tylko chcemy, relaksować się lub medytować.
Filmy i prezentacje przyrodnicze oraz film - spacer po kompleksie BETHANIA i Złotej Uliczce.
Dziękuję wszystkim osobom, które zaangażowały się w to przedsięwzięcie. Rezultaty tych działań widzimy na stronie Stowarzyszenia.
Dziękuję koleżankom pracującym w ramach wolontariatu w obsłudze sekretariatu.
Dziękuję osobom z Zarządu, które w tym specyficznym czasie czynnie wspomagały mnie w pracy na rzecz naszego Stowarzyszenia.
Życzę wszystkim zdrowia i udanego wypoczynku i do miłego zobaczenia po wakacjach.

                                                                                       Magdalena Richter
                                                                                            Prezes SUTW

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   * 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   * 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   * 

 
odsłuchanie wystąpienia <kliknij na powyższy kadr >
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   * 
Październik 2020 r jest dla naszego Uniwersytetu szczególny , ponieważ przedstawicielki naszej społeczności zostały zaproszone po raz pierwszy do uczestnictwa w Sesji Plenarnej Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.
Sesja Parlamentu Seniorów odbywała się już po raz VI.
A hasłem spotkania seniorów było  '' SENIORZY I PRZYSZŁOŚĆ POLSKI''.
Uroczystość odbyła się w sali plenarnej Senatu RP. Gospodarzami wydarzenia byli: prof.Tomasz Grodzki – Marszałek Senatu , Małgorzata Kidawa- Błońska – Vice Marszałek Sejmu , Krystyna Lewkowicz- Przewodnicząca Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. W spotkaniu uczestniczyły Magdalena Richter i Krystyna Obłaska.
 
 
 
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   
25.02.2020 r.
 WIELKA GALA W OPERZE NA ZAMKU pt.” Program Społecznik 2019-2011”
„ Społecznik to człowiek bezinteresownie działający dla dobra jakiejś społeczności „ - słownik języka polskiego PWN .
Uroczysta Gala to okazja do podsumowania PROGRAMU SPOŁECZNIK – blisko 2 tys. Inicjatyw.
GALĘ rozpoczął występ młodej wokalistki Anny „Fanki”Wójcik i producenta Mika Johnsona . Do występu wokalistki dołączył grający na gitarze Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.
Gościem specjalnym Gali był redaktor Olivier Janiak znany z programu TVN „ Co za tydzień” oraz programu promującego POMORZE „ Projekt plaża”.
Jest on również współredaktorem KALENDARZA DŻENTELMENA – wychodzącego już 10 lat – a dochód uzyskany ze sprzedaży tego kalendarza przeznaczany jest na cele charytatywne.
Ważnym momentem GALI było podsumowanie i wyróżnienie najlepszych inicjatyw. I tutaj niespodzianka : Marszałek ogłosił, że zwycięzcami są wszyscy społecznicy i społeczniczki. MEDAL SPOŁECZNIKA otrzymał każdy , kto był obecny na Sali.
Po części artystycznej wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. Ogromny tort bardzo smakował wszystkim uczestnikom spotkania,

26.02.2020r.
„KOORDYNACJA CENTRUM SENIORA ‘’
W spotkaniu z ramienia Zarządu SUTW wzięła udział Sekretarz Ewa Tlołka.
Centrum Seniora jest miejscem spotkań seniorów. Można tam również uzyskać radę i pomoc w wielu sprawach nurtujących seniorów, w szczególności:
- pisanie projektów na otrzymanie „grantów” i późnie rozliczenie wykonanych projektów
- integrowanie się pomiędzy Klubami Seniora – a jest ich w naszym mieście 40.
- wymiana doświadczeń , pomoc w znalezieniu wykładowców
- dalsza współpraca opisana jest dokładnie w załącznikach
Następne spotkanie zaproponowano na dzień 19 maja br. o godz. 10.00
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *        
 W dniu 15.01.2020 r. odbyło się pierwsze w nowym roku kalendarzowym zebranie Zarządu,
na którym ustalono :  
1. Ewentualny remont i adaptacja dodatkowych pomieszczeń dla potrzeb SUTW wg nas powinna być
    wykonana przez Urząd Miasta Szczecin i sprawa ta wymagać będzie ogromnego zaangażowania   
    ze strony Zarządu.
2. Pomoc w realizacji tego zadania oferuje nam Pełnomocnik ds. seniorów przy prezydencie Miasta 
    Szczecin pan Jan Stopyra.
3. Nasze Stowarzyszenie nie jest w stanie samodzielnie sfinansować tego remontu .
Poza tym informujemy że :
1. Zakończenie roku akademickiego 2019/2020 odbędzie się 22.06.2020 r. w Teatrze
    Współczesnym i będzie połączone a III Przeglądem Zespołów Artystycznych   
    Uniwersytetów trzeciego wieku woj. Zachodniopomorskiego.
2. Organizacja i przygotowanie takiej imprezy będzie wymagało wielu spotkań i wysiłku ze 
    strony Zarządu.
3. W dalszym ciągu oczekujemy na osoby chętne do współpracy przy redagowaniu i
    wydaniu naszego czasopisma PRANA
W dniu 18.01.2020 r. /sobota/ spotkaliśmy się z przedstawicielami ścisłego grona Zarządu UTW ze Stargardu / 4 osoby/ oraz z Polic- 3 osoby. Nasze Stowarzyszenie w tym spotkaniu reprezentowały ;
- prezes Zarządu Magdalena Richter
- skarbnik Krystyna Obłaska
- V-ce Prezes ds. zespołów Elżbieta Kądzierska- Kawa
- sekretarz Ewa Tlołka
W bardzo przyjaznej atmosferze odbyliśmy spotkanie robocze, na którym rozmawialiśmy m.in. o komputerowej archiwizacji ewidencji słuchaczy, ochronie danych osobowych i wielu innych sprawach.
Nasi goście obejrzeli świeżo wyremontowane przez nas pomieszczenia w siedzibie SUTW.
Na zakończenie miłego spotkania wymieniliśmy się zaproszeniami na zbliżające się imprezy i spotkania okolicznościowe przez nas organizowane.
      
Bardzo ważne !!!
W dniu 3.02.2020 r. odbyło się spotkanie Prezes Zarządu Magdaleny Richter i Członka Zarządu Julity Szutowicz z Prezydentem Miasta Piotrem Krzystkiem. Urząd Miasta zadeklarował, że cały remont przyznanego nam lokalu zostanie przeprowadzony i sfinansowany przez Urząd Miasta !!!
    
Sekretarz
Ewa Tlołka

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *          

KOMUNIKAT
Zarządu SUTW z dn. 20 stycznia 2020 r.
22 czerwca br. w Teatrze Współczesnym odbędzie się zakończenie roku akademickiego 2019/2020 połączone z III Przeglądem zespołów artystycznych Uniwersytetów Trzeciego Wieku z województwa zachodniopomorskiego.
Prośba do kierowników zespołów, o zorganizowanie zajęć tak, aby nie kolidowały one z tą uroczystością oraz poprosili słuchaczy o liczne uczestnictwo w tym wydarzeniu.
                                                                                                                                         Zarząd SUTW

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *    

WIECZERZA WIGILIJNA

Miłym akcentem zakończenia 2019 roku, było spotkanie wigilijne zorganizowane przez Zarząd wspólnie z Zespołem Kultury Relaks, które odbyło się w restauracji „ UŚMIECH ”
           Spotkanie rozpoczęła Prezes Zarządu - M. Richter, witając wszystkich bardzo serdecznie i jednocześnie, składając życzenia świąteczne oraz noworoczne.
Ten magiczny wieczór uświetnił swoim występem Kabaret Dwudziestolatek, prezentując swój nowy program muzyczno - poetycki oraz koleżanka Zenobia Wiaderna, która odczytała swój świąteczny      wiersz.
            Na świątecznie przystrojonych stołach, spożyliśmy kolację wigilijną i podzieliliśmy się opłatkiem. W świątecznej atmosferze nie zabrakło śpiewania pięknych kolęd i wielu rozmów.
Tekst: Ewa Tlołka.
Zdjęcia:Andrzej Richter
 
 
więcej zdjęć w galerii Tam byliśmy <<< kliknij tu >>>
 
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Forum Liderów Uniwersytetów Trzeciego Wieku
W dniach 22-23.11.2019 r. odbyło się IX Zachodniopomorskie Forum Liderów Uniwersytetów Trzeciego Wieku – Seminarium Naukowe „ Drogi i bezdroża komunikacji międzyludzkiej „
Nasz Uniwersytet reprezentowały:
- Prezes Zarządu – Magdalena Richter
- Sekretarz - Ewa Tlołka
- Członek Zarządu - Julita Szutowicz
Wszystkich zebranych powitała dr hab. Beata Bugajska Prof.US. Gościem honorowym seminarium była senator Rzeczpospolitej Polskiej Magdalena Kochan Po uroczystym otwarciu wykłady wygłosili :
1. Dr Adam Kucharski z Instytutu Psychologii US „ O meandrach komunikacji międzyludzkiej – czyli podstawy sprawnego porozumiewania się”
2. Dr Aneta Jarzębińska z Katedry Pedagogiki Społecznej , Instytut Pedagogiki US – wykład pt. „ One z Wenus , oni z Marsa- o trudnościach porozumienia”
3. Dr Edyta Kopaczewska z Uniwersyteckiego Centrum Edukacji US ; temat wykładu : „Bariery komunikacji społecznej”
4. Mgr Klaudia Piotrowska ze Szkoły Doktorskiej US wygłosiła wykład pt. „ Komunikacja niewerbalna”
5. Pani Urszula Sajkowska z Fundacji IT zaprezentowała projekt „E-senior” – bezpłatne szkolenia komputerowe dla osób powyżej 65 roku życia.
Po zakończonych wykładach moderatorem modułu była dr hab. Beata Bugajska Prof. US. ( wymiana dobrych praktyk).
W ramach Zachodniopomorskiego Partnerstwa na rzecz aktywności seniorów wymieniliśmy się swoimi doświadczeniami, problemami oraz podejmowanymi działaniami na rzecz pracy w naszych stowarzyszeniach . Zawarliśmy nowe znajomości i kontakty do dalszej współpracy.
Pierwszy dzień Forum zakończono wręczeniem wyróżnień członkom wolontariatu oraz wystąpieniem zespołu „ Jackpot”
Drugi dzień Forum otworzyła dr Ilona Kość.
Uczestniczyli w nim również członkowie SHUS w Szczecinie, którzy wysłuchali wykładu prof. Beaty Bugajskiej pt.: Senior w kulturze. Analiza kartek pocztowych z perspektywy teorii starzenia się”.
Spotkanie zakończyło się spektaklem w wykonaniu aktora scen szczecińskich Michała Janickiego pt.: Od A do Z, czyli od Andrzeja do Zaorskiego”
Uczestnictwo w Forum z pewnością przyczyni się do poprawy komunikacji międzyludzkiej oraz ułatwi nam pracę i nawiązywanie nowych kontaktów.

    

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

Z PRAC ZARZĄDU /sierpień – grudzień 2019 /
Rok akademicki dla Zarządu rozpoczął się już w miesiącu sierpniu.
Na pierwszym zebraniu Zarządu dn. 19.VIII.2019r. poruszono m.in. sprawy:
1/ organizacji pracy przy przygotowaniu II Przeglądu Zespołów Artystycznych
UTW województwa Zachodniopomorskiego
- ustalono datę 7.10.br. na II Przegląd Zespołów Artystycznych w auli ZUT przy ul.J.Słowackiego 17
  w Szczecinie.
- wystosowanie zaproszeń , wykonanie dyplomów dla uczestników  /odpowiedzialna M. Richter/
- ułożenie programu przeglądu / odpowiedzalne : J.Szutowicz i E.Tlołka/
- zamówienie cateringu.
2/ udziału przedstawicieli Zarządu w dniu 14.IX.2019 r. w przeglądzie filmowym „Senior Movie”,
    w którym swoje filmy mają prezentować członkowie naszego Stowarzyszenia.
I / 5.09.2019 r. odbyło się zebranie Zarządu , na którym omówiono sprawy :
1. inaugurację Roku Akademickiego 2019/20 wyznaczono na dzień 2.X.2019 r. w Auli Konferencyjnej   
    Wydziału Humanistycznego US
2. ustalono listę zaproszonych gości
3. wyznaczono p. Jolantę Biela do nawiązania współpracy z Zespołem Szkół Muzycznych w Szczecinie, 
    w celu uświetnienia naszej inauguracji , poprzez występy młodych adeptów sztuki.
II/ W dniu 10.IX.2019 r. odbył się Wernisaż zespołów fotograficznych FOTO-VIDEO i grupy f
      otograficznej GF 16x24 „ Rejs do natury” w Książnicy Pomorskiej. Gościem była Prezes M.Richter.
III/ w dniu 18.IX.2019 r. odbył się wernisaż prac malarskich Zespołu BOHEMA w Centrum Seniora – 
      wśród zaproszonych gości były Prezes M .Richter i Elżbieta Kędzierska- Kawa v-ce prezes
IV/ W dniach 27-28.IX.2019r. w Kołobrzegu odbyły się VII SENIORALIA . W panelach dyskusyjnych
       brały udział Prezes M.Richter i E.Tlołka - sekretarz. W przeglądzie artystycznym wzięli udział:
       Chór MELODIA i kabaret DWUDZIESTOLATEK.
V/ 12-13.X.br. w NETTO ARENA odbyły się Dni Seniora, organizowane przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Reprezentowały nasze Stowarzyszenie:
- zespół rękodzieła FANTAZJA
- Kabaret DWUDZIESTOLATEK
- Prace malarskie prezentował zespól BOHEMA , a fotograficzne- zespół FOTO-VIDEO.
Zarząd reprezentowała Prezes Magdalena Richter
 
WYDARZENIA
Miesiąc październik to czas, w którym odbywały się uroczyste inauguracje roku akademickiego 2019/20 Uniwersytetów Trzeciego Wieku . Na wiele z nich otrzymaliśmy zaproszenia.
1/ 2.X.2019 r. nasze Stowarzyszenie zainaugurowało rok akademicki 2019/20 w Sali Kongresowej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Gościliśmy przedstawicieli władz naszego miasta i zaproszonych gości z innych Uniwersytetów Trzeciego Wieku Województwa Zachodniopomorskiego oraz liczną grupę naszych słuchaczy. Wykład inauguracyjny wygłosiła Pani dr hab. Beata Bugajska prof. US
- 2.X.2019 r. w uroczystości 10-lecia Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku , Zarząd i słuchaczy reprezentował Piotr Mojzykiewicz – członek Zarządu.
2/ 10.X.2019 r. nasza delegacja w składzie Elżbieta Kędzierska-Kawa - z-ca prezesa ds. koordynacji zespołów oraz Krystyna Obłaska – skarbnik - uczestniczyły w rozpoczęciu roku akademickiego 2019/20 w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Stargardzie
3/ na 10.X. br. zostaliśmy zaproszeni na inaugurację do Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku . Tym razem reprezentowały nas : Prezes Magdalena Richter oraz Sekretarz Ewa Tlołka, które zostały bardzo mile przyjęte przez społeczność UTW Police.
4 / 11 .X.2019 r. Nadmorski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Międzyzdrojach zaprosił naszych przedstawicieli na IV już inaugurację roku akademickiego . Uroczystość ta odbyła się w Sali Teatralnej Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach i była okazją do spotkania z przedstawicielami Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Nowego Sącza. Reprezentowały nas Prezes Magdalena Richter i Ela Kędzierska-Kawa - z-ca prezesa.
5/ 19.X. 2019 r. na inauguracji roku akademickiego 2019/20 w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w
    Golczewie nasz Uniwersytet reprezentowały – Elżbieta Kędzierska –Kawa , Krystyna Obłaska
     i Ewa Tlołka
6/ 23 .X.2019 r. odbyła się uroczystość 40-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Poznaniu,
a 24.X.2019 r. Konferencja i Panel dyskusyjny ” Priorytety współczesnej polityki senioralnej”. Zaproszeni byli przedstawiciele UTW z woj. Wielkopolskiego, Warszawy, Zielonej Góry, Wrocławia oraz nasze Stowarzyszenie. W uroczystości brały udział Magdalena Richter i Krystyna Obłaska.
Każde z tych spotkań było miejscem wymiany doświadczeń, podzielenia się planami dotyczącymi dalszej działalności naszych organizacji.
Nasze reprezentantki wróciły z tych uroczystości wzbogacone o wiele cennych wiadomości , które pozwolą nam na lepsze i bogatsze w treści organizowanie działalności naszego Stowarzyszenia.
 
ZEBRANIE ZARZĄDU W DNIU 15.X.2019 R.
1/ Ustalono termin wigilii dla słuchaczy na dzień 19.XII.2019 r. , która odbędzie się
     w CAFE UŚMIECH
2/ Zaplanowano spotkanie z nowo przyjętymi słuchaczami na dzień 6.XI.2019 r.
3/ wyznaczono dzień 26.XI.2019 r. na zabawę andrzejkową w Kawiarni „ Cafe Uśmiech”
4/ podjęto rozmowy w celu zakończenie remontu łazienki i kawiarenki w przerwie świątecznej.
 
ZEBRANIE ZARZĄDU Z KIEROWNIKAMI ZESPOŁÓW W DNIU 6.XI.2019 R.
1/ wskazano kierownikom na możliwość pisania projektów przez zespoły w celu otrzymania grantów
2/ poproszono o składania sprawozdań z pracy zespołów za rok 2018/19
3/ poproszono o przysyłanie notatek na stronę internetową , informujących o działaniach zespołów
    i klubów
4/ W trakcie spotkania poinformowano zebranych o działaniach realizowanych w ramach projektów Gminy Miasto Szczecin i Urzędu Marszałkowskiego:
- zorganizowane zostało ognisko dla słuchaczy w maju br. na polanie Sportowej
- odbył się rejs statkiem KAPITAN COOK po Odrze i Jez. Dąbie ” Rejs do natury”
- w czasie rejsu robiono zdjęcia, które potem były prezentowane na wystawie w Książnicy Pomorskiej,
   a obrazy w Centrum Seniora.
Zdjęcia wykonane w czasie rejsu posłużyły do ilustracji KALENDARZA na rok 2020.
 
INNE WYDARZENIA
1/ 15 .X. br. odbył się TURNIEJ BRYDŻOWY w Klubie 12 Dywizji WP, na który zaproszono 29 par
z UTW w Myśliborzu , Policach , Pyrzycach oraz z naszego Stowarzyszenia.
Turniej obserwowały prezes M. Richter i K. Obłaska – skarbnik
2/ w dniu 13.XI.2019 r. chór MELODIA wystąpił w Domu Kultury SŁOWIANIN z okazji Święta Niepodległości. Z ramienia Zarządu w spotkaniu uczestniczyła Ewa Tlołka.
3/ dnia 26.XI.2019 r. chór KANON wystąpił w Domu Kultury SŁOWIANIN. Uczestnikami tego wydarzenia były Prezes Magdalena Richter, sekretarz Ewa Tlołka i skarbnik Krystyna Obłaska.
4/ Prezydent Piotr Krzystek organizował Dni Pracownika Socjalnego i Spotkanie Opłatkowe Organizacji Senioralnych Szczecina , w których uczestniczyły przedstawicielki Zarządu.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

Komunikat Zarządu SUTW
Informujemy , ze Pani Jadwiga Śnieg złożyła rezygnację ze sprawowania funkcji vice prezesa d/s administracyjnych, lecz pozostaje w dalszym ciągu w składzie Zarządu.
             Na posiedzeniu  w dniu 05.12.2019 r. uchwałą Zarządu powołano Pana Edwarda Krygiera, dotychczasowego członka  Zarządu  na funkcję vice prezesa d/s administracyjnych.
 
                                                                                                                Prezes SUTW
                                                                                                             Magdalena Richter

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

II PRZEGLĄD ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU

z województwa zachodniopomorskiego  -  relacja <<< kliknij tu >>>

 *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   * 

                      W dniu 2 października 2019 r.  odbyła się inauguracja  i uroczystość 10-lecia Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
W uroczystościach uczestniczył nasz przedstawiciel - członek Zarządu kol. Piotr Mojzykiewicz.
Oto relacja z uroczystości. <<< kliknij tu >>>

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
XIII Europejskie Spotkanie Integracyjne Polskich
Uniwersytetów Trzeciego Wieku
'' Trzynastego nawet w grudniu jest wiosna ”
23 – 28 czerwca 2019r
 
Po raz 13. w Olsztynie odbyło się spotkanie Polaków z Uniwersytetów Trzeciego Wieku
porozrzucanych po całym świecie. W tym roku było 25 delegacji : z Litwy , Ukrainy , Białorusi , Rosji , Kazachstanu , Rumunii , Austrii , Wielkiej Brytanii i 5 uniwersytetów z kraju.
Zaproszono po raz pierwszy i nasze Stowarzyszenie. Było to wzruszające spotkanie z ludźmi , którzy żyją na dawnych terenach Polski z dziada pradziada i jak mówią , nie są Polonią tylko Polakami, Byli też przedstawiciele z Europy Zachodniej , którzy wyjechali za granicę na studia lub ze względów ekonomicznych. Polacy żyjący na  awnych terenach wschodnich , zmagają się z trudnościami , ale się nie poddają. Uzupełniają wiedzę o naszym języku , ponieważ byli pozbawieni możliwości poznania go, naszej historii , kultury. Poznają nasz kraj zwiedzając różne regiony Polski.
W czasie panelu dyskusyjnego wymieniano się doświadczeniami.
Życie naszego Uniwersytetu uczestnicy spotkania poznali z filmu przedstawiającego działania zespołów naszego Stowarzyszenia. Żegnaliśmy się tak , jakbyśmy się znali od lat.
Słowa uznania dla Akademii Trzeciego Wieku przy Ośrodku Kultury w Olsztynie za organizację tak wspaniałych spotkań , które są wielką radością dla Polaków przybywających do kraju.
 
 
 *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   * 

W dniach 3 - 4 czerwca Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz  w Łodzi obchodził jubileusz 40-lecia swojej działalności. W uroczystościach tych nasze Stowarzyszenie reprezentowały Panie: Prezes Magdalena Richter i Skarbnik Krystyna Obłaska.
          Na ręce Pani Prezes Alicji Kornatowskiej złożyły wszystkim życzenia i wręczyły prezent wykonany przez nasz ZESPÓŁ SZTUKI UŻYTKOWEJ - obraz przedstawiający           " Trzy orły " oraz    " symbol " Szczecina - piękne magnolie . 
 
Naszym przyjaciołom z Łodzi życzymy wszystkiego najlepszego w krzewieniu kultury i oświaty wśród seniorów.
Oto relacja fotograficzna:
 

wręczono list gratulacyjny:

oraz prezent - pracę artystyczną  zespołu Sztuki Użytkowej:

 

 *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

Komunikat Zarządu SUTW z dn.20-03-19
Propozycje wycieczek i wyjazdów rehabilitacyjno – wypoczynkowych zamieszczane na stronie internetowej oraz w siedzibie są  promowane przez nasze Stowarzyszenie. Zgłoszenia i informacje przyjmują:  Elżbieta Chmiel, Halina Łaszczyk, Grażyna Kwiatkowska.
Wyjazdy proponowane przez inne osoby są samowolą   !!!
Stowarzyszenie nie bierze odpowiedzialności za ich realizację. 

 

 *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

/tekst: Elżbieta Sikorska; foto: Elżbieta Szarmach/

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

 
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *


05.01.2024


powrót na poprzednią stronę