przejdź do treści

O nas


 

 Elżbieta Sikorska
  redaktor prowadząca

  

    W roku akademickim 2016/17 spotykamy się 2 razy w miesiącu (2 i 4 czwartek), przy pracach przygotowujących czasopismo do druku – co tydzień, w razie konieczności - częściej. Jak co roku, pozyskujemy autorów materiałów do umieszczenia ich w PRANIE. Chętnych do pisania poszukujemy zarówno wśród słuchaczy Stowarzyszenia, jak i spoza naszego środowiska, szczególnie gdy chodzi o materiały o charakterze specjalistycznym. Prowadzimy wybór i korektę zebranych materiałów i pracujemy nad koncepcją nowego numeru (podział na działy, szata graficzna). Ponieważ PRANA ukazuje się raz do roku przy ograniczonej ilości stron - wybieramy materiały, które można umieścić w naszej zakładce na stronie internetowej; np. prace z zeszłorocznego konkursu, które nie były umieszczone w czasopiśmie. Nadal namawiamy słuchaczy uniwersytetu do przekazywania swoich wspomnień, ale także pisania o wydarzeniach, które wzruszałyby, czy bawiły czytelników. Zapraszamy również chętnych do pracy w naszym zespole.

Przewidywany termin ukazania się nowego numeru PRANY maj- czerwiec br.

Skład zespołu:
Elżbieta Sikorska – redaktor prowadząca

Członkowie redakcji:
Eleonora Jakubiak-Adamczyk
Wacław Juszczak
Wanda Sobieralska
Jolanta Zorga-Pieńkos    


 powrót na poprzednią stronę