przejdź do treści

Zespół przyrodniczy
Alesandra Bruske - Wasiukiewicz

kierownik


Działający 15 lat przy Stowarzyszeniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku skupia w swoim gronie słuchaczy, którzy są jej pasjonatami. Celem naszych wspólnych spotkań jest poznawanie walorów przyrodniczych naszego regionu i kraju oraz aktualizowanie i poszerzanie wiedzy związanej z przyrodą, biologią oraz ekologią. Cel ten realizujemy poprzez organizowanie i uczestniczenie w wycieczkach i wędrówkach dydaktycznych po ciekawych przyrodniczo , krajoznawczo i kulturowo miejscach Szczecina oraz Pomorza Zachodniego .
Na spotkania naszego zespołu przygotowujemy referaty ,doniesienia i prezentacje dotyczące wielu zagadnień i ciekawostek ze świata przyrody.
A ponieważ nie samą nauką student żyje, więc i Zespół Miłośników Przyrody odpoczywa po trudach nauki na organizowanych biesiadach integracyjnych.

                                                                                                                        Alesandra Bruske - Wasiukiewicz

 

 PLAN PRACY ZESPOŁU MIŁOŚNIKÓW PRZYRODY W ROKU AKADEMICKIM 2018/ 2019

Spotkania w 1 i 3 piątek miesiąca godz. 10:00 – 12:00

 

Data spotkania

Temat spotkania

Miejsce i godzina spotkania

Osoby odpowiedzialne

18.09.18 -21.09.2018

Wycieczka do Trójmiasta i Malborka

Ul. Sambora, godz.7:00

T.Wiechnik-Kwiatkowska

L.Topolewska H.Smentek

05.10.2018

Spotkanie przy ognisku nad Jeziorem Szmaragdowym

Tramwaj nr 2 Przystanek Jaśminowa ZUS godz.10:50,autobus nr 64 odjazd o 11:00

E. Kędzierska- Kawa

19.10.2018

Historyczne i dendrologiczne ciekawostki Cmentarza Centralnego

 

Cmentarz Centralny Brama 1,godz.10:00

Weronika Ryba

16.11.2018

Kulisy powstawania filmu „Makrokosmos”

Siedziba SUTW,godz.10:00

J. Szutowicz

 

 

07.12.2018

Pogadanka: Warzywa doskonałe i Receptury natury

Siedziba SUTW, godz.10:00

Jolanta Adamczyk

 

Termin do ustalenia

Spotkanie wigilijne

Miejsce i czas do uzgodnienia

T.Wiechnik-Kwiatkowska

Barbara Zamaro

04.01.2019

Przyrodnicze pory roku nad Jeziorem Dąbie

 

Siedziba SUTW, godz.10:00

J. Szutowicz

A.Wasiukiewicz

 

18.01.2019

Skutki ocieplania się klimatu

 

Siedziba SUTW, godz.10:00

M.Białożyńska

 

01.02.2019

Opowieści o ptakach

 

Siedziba SUTW, godz.10:00

Julita Szutowicz

 

15.02.2019

Film przyrodniczy w Muzeum Geologicznym

M-ce i czas do uzgodnienia

A.Wasiukiewicz

 

01.03.2019

Historia bursztynu

Magiczna jemioła

Siedziba SUTW;godz.10:00

A.Wasiukiewicz

14.03.2019(czwartek)

Wycieczka do Ekospalarni na Ostrowie Grabowskim

Miejsce i godzina do uzgodnienia

 

E. Kędzierska-Kawa

 

05.04.2019

Spacer po Puszczy Bukowej

 

Miejsce i godzina do uzgodnienia

 

Andrzej Szyszko

26.04.2019

 

 

 

 

Wycieczka do Ińskiego Parku Krajobrazowego z pracownikami Dyrekcji Parków Krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego

 

Ul. Ks. Sambora,godz.7:45

Andrzej Banaszak

Henryk Smentek

 

 

10.05.2018

 

 

 

Spacer Doliną Siedmiu Młynów

 

Miejsce i godzina do uzgodnienia

J. Adamczyk

17.05.2019

Wycieczka do Skolwina

Miejsce i godzina zbiórki do uzgodnienia

 

Weronika Ryba

 

07.06.2019

Wycieczka: Wrocław i zamki Dolnego Śląska

Miejsce i czas zbiórki do uzgodnienia

T.Wiechnik-Kwiatkowska

E.Kędzierska-Kawa

H. Smentek

 

 

Termin do uzgodnienia

 

Zwiedzanie Ogrodu w Glinnej połączone z ogniskiem

Podsumowanie działalności zespołu i przyjęcie planu pracy na rok akademicki 2019/20.

 

Miejsce i czas zbiórki do uzgodnienia

H.Smentek

A.Wasiukiewicz + zespół

 

 

 Kierownik Zespołu Aleksandra Bruske – Wasiukiewicz  

 

Uwaga :Terminy wycieczek z powodów organizacyjnych mogą ulec zmianie.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Z życia zespołu

powrót na poprzednią stronę