przejdź do treści

Wydarzenia


WALNE ZEBRANIE SUTW-30-05

INFORMACJA ARCHIWALNA

 

         PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW SUTW

                           w dniu 30.05.2019 r. godz.16.00

 1. Powitanie zebranych przez Prezes Zarządu
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Wybór sekretarzy zebrania.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Wybór Komisji Uchwał i wniosków.
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok akademicki 2018/19
 8. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu.
 9. Sprawozdanie finansowe Zarządu.
 10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego.
 11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 12. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej .
 13. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
 14. Zatwierdzenie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego.
 15. Sprawozdanie  Komisji Skrutacyjnej.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie obrad.
 18. Zaproszenie na zakończenie roku akademickiego 2018/19 w dniu 13.06.2019 r.w sali wykładowej US Wydz. Matem.-Fizyczny ul. Wielkopolska 15

21.05.2010


powrót na poprzednią stronę