przejdź do treści

Wydarzenia


ZAKONCZENIE ROKU

 

 

 
INFORMACJA ARCHIWALNA
 
 
Zakończenie roku akademickiego 2016/2017 
   aula Wydziału Humanistycznego ul. Krakowska 71-79
23 CZERWCA 2017  godz. 16.00
 
  Walne Zebranie członków SUTW
Porządek  walnego zebrania członków SUTW
1.   powitanie zebranych
2.   wykład  prof. dr hab. Dariusza Rosatiego – posła  Parlamentu Europejskiego
Uwaga !
W imieniu prof. Dariusza Rosatiego  bardzo Państwa przepraszamy, ale z powodu jego  niespodziewanych obowiązków poselskich WYKŁAD ZOSTAJE PRZEŁOŻONY  na nowy rok akademicki.
3.   wybór przewodniczącego zebrania
4.   przyjęcie porządku zebrania
5.  wybór  sekretarza zebrania
6.   wybór komisji skrutacyjnej
7.   wybór komisji uchwał i wniosków
8.   sprawozdanie z działalności  Zarządu za rok 2016/2017
9.   zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu
10. sprawozdanie finansowe Zarządu
11. zatwierdzenie sprawozdania finansowego
12. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
13. zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
14. sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
15. zatwierdzenie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego
16. wybory uzupełniające do Sądu Koleżeńskiego
17. nadanie tytułu  honorowego członka SUTW
           / Weronika Ryba, Władysława Homa/
18. sprawozdanie komisji skrutacyjnej
19. wolne wnioski
20. zakończenie obrad
21. zaproszenie na inaugurację roku akademickiego   2017/2018
                  4 października 2017 r.  godz. 16.00
Sprawozdania: 
Finansowe i Komisji Rewizyjnej do wglądu w sekretariacie SUTW
 

24.06.2012


powrót na poprzednią stronę