przejdź do treści

Wydarzenia


100 rocznica OBRONY LWOWA

INFORMACJA  ARCHIWALNA
 
WYSTAWA 100-lecie obrony Lwowa.
Pamięci Orląt Lwowskich
    
TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW LWOWA I KRESÓW POŁUDNIOWYCH WSCHODNICH SZCZECIN
i MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE
 
CENTRUM DIALOGU PRZEŁOMY PLAC SOLIDARNOŚCI 1
/ wystawa do 30 kwietnia, wtorek-piątek - g. 10.00 - 13.00, wstęp bezpłatny /
 
Ekspozycja przypomina jedną z najważniejszych kart historii Polski związanych z odzyskaniem przed stu laty niepodległości – obronę Lwowa. 1 listopada 1918 roku żołnierze austro-węgierscy pochodzenia ukraińskiego zajęli większość gmachów publicznych we Lwowie. Proklamowali utworzenia Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej. Przeciw temu wystąpili Polacy w większości zamieszkujący Lwów: polskie organizacje konspiracyjne, mieszkańcy Lwowa, w tym młodzież, nazwana później Orlętami Lwowskimi. Pierwszy etap konfliktu trwającego w latach 1918–1919 zakończył się w nocy z 22 na 23 listopada 1918 roku – oddziały Armii Halickiej wprawdzie wycofały się ze Lwowa, ale zaczęły oblężenie miasta. Zakończyło się wraz z ofensywą Wojska Polskiego 22 maja 1919 roku. Na wystawie zostaną zaprezentowane pamiątki przywiezione na Pomorze Zachodnie po II wojnie przez Polaków, którzy osiedlili się tu po zajęciu południowo-wschodnich kresów II RP przez Związek Sowiecki.
 
Przez cały czas trwania wystawy, we wszystkie dni powszednie (wtorek–piątek) w godzinach 10.00–13.00, na wystawie dyżur pełnić będą świadkowie historii, członkowie i sympatycy Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.

10.04.2010


powrót na poprzednią stronę