przejdź do treści

Wydarzenia


UTW w ZUT - terminy wykładów

 

 Zachodniopomorski Technologiczny UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU  w Szczecinie

INFORMACJA ARCHIWALNA

 

 

Program:

1) Warsztaty żywieniowe pt.: „ Dieta seniora”
dr hab. inż. Zuzanna – Gołuch Koniuszy
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
Ul. Kazimierza Królewicza 4
Sala Rady Wydziału nr 218
Warsztaty: 90 minut

Celem warsztatów z zakresu prozdrowotnej edukacji żywieniowej seniorek będzie zapoznanie z zasadami prawidłowego żywienia dostosowanego do ich wieku i współistniejących schorzeń; przekonanie o potrzebie i możliwości zmian negatywnych nawyków żywieniowych i powolne ale systematyczne wdrażanie omawianych kolejno zasad prawidłowego żywienia.

2) Biochemia uzależnień
dr hab. inż. Dorota Jankowiak prof. nadzw.
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
Wykład: 60 minut

Istota uzależnienia. Od czego można się uzależnić? Podłoże neurobiologiczne uzależnienia. Substancje psychoaktywne, uzależnienie psychiczne i fizyczne. Diagnoza uzależnienia
i potencjał uzależniający substancji psychotropowych. Mózgowy układ nagrody i kary - lokalizacja, składowe i rola biologiczna. Substancje psychoaktywne i ich oddziaływanie na układ nagrody i kary, wzmocnienie pozytywne i negatywne. Mechanizmy tolerancji i zespół odstawienia. Uzależnienie - dezorganizacja układu nagrody i kary.

3) Pielęgnacja drzew i krzewów owocowych na działce
dr hab. Ireneusz Ochmian
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Warsztaty, zajęcia praktyczne: 90 minut

Wykład skierowany jest do osób które chcą zapoznać się z zasadami odpowiedniego przygotowania drzew i krzewów owocowych, zarówno na działce jak i w ogrodzie przydomowym. Omówione zostaną sposoby postępowania z roślinami jesienią w celu optymalnego przygotowania ich do zimowania. Przedstawione będą również zabiegi pielęgnacyjne jakie należy przeprowadzić wiosną i w trakcie wegetacji roślin. Słuchacze zapoznani zostaną z najnowszymi odmianami polecanymi do upraw amatorskich. Zajęcia przeprowadzone będą w formie wykładu i szkolenia, z możliwością zadawania pytań.

4) Słodycze w zdrowym odżywianiu
dr hab. Barbara Wójcik-Stopczyńska prof. ZUT
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Wykład z degustacją: 90 minut

Słodycze rzadko postrzegane są jako element zdrowej diety, ze względu na wysoką zawartość cukru oraz tłuszczu i wynikający z tego znaczny ładunek kalorii. Są jednak produkty cukiernicze, które umiejętnie dobrane i spożywane z umiarem, mogą dostarczyć organizmowi nie tylko energii, ale także cennych składników. Celem wykładu jest wprowadzenie słuchaczy w świat wyrobów czekoladowych, zapoznanie z ich rodzajami i zwrócenie uwagi na te, które mogą być szczególnie zasobnym źródłem cennych antyoksydantów, związków mineralnych oraz substancji psychoaktywnych. W treści wykładu znajdzie się też omówienie słodyczy funkcjonalnych i ich właściwości. Prezentacja tych wyrobów, przeprowadzenie prostych punktowych ocen ich walorów organoleptycznych, może stanowić atrakcyjne uzupełnienie wykładu.

5) Ku zdrowemu sercu
dr inż. Łukasz Struk
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Zajęcia laboratoryjne: 90 minut

W ramach zajęć laboratoryjnych zostanie przeprowadzona synteza kwasu acetylosalicylowego występującego w popularnych lekach (np. Aspiryna, Acard, Polopiryna, itp.). Uczestnicy zajęć zapoznają się z metodą syntezy oraz wydzielania otrzymanego produktu. Zajęcia przybliżą wiedzę na temat praktycznej pracy w laboratorium chemii organicznej.

6) Na poprawę humoru
dr inż. Marta Sawicka
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Zajęcia laboratoryjne: 90 minut

W ramach zajęć laboratoryjnych zostanie przeprowadzona identyfikacja (analiza jakościowa) wybranych alkoholi, w tym alkoholu etylowego oraz analizy w oparciu o barwne zjawisko. W trakcie zajęć wyjaśnione zostanie zjawisko absorpcji i emisji światła oraz powstawania barwy. Zajęcia przybliżą wiedzę na temat praktycznej pracy w laboratorium analitycznym.


7) Zdrowie dla naszych kości
dr inż. Elwira Wróblewska
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Zajęcia laboratoryjne: 90 minut

W ramach zajęć laboratoryjnych zostanie przeprowadzona analiza mająca na celu wykrycie wybranych aminokwasów i białek w oparciu o barwne reakcje charakterystyczne. W trakcie zajęć uczestnicy przebadają różne produkty spożywcze takie jak mleko, śmietana, twaróg, jogurt, jaja, itp. Zajęcia przybliżą wiedzę na temat praktycznej pracy w laboratorium biochemicznym.

8) Energooszczędność w gospodarstwie domowym na co dzień
dr inż. Piotr Cierzniewski
Wydział Elektryczny
Szkolenie: 60 minut

Na wykładzie odpowiemy na ważne pytania dotyczące gospodarowania energią elektryczną: Jak identyfikować zużycie energii elektrycznej w domu? Jakie są sposoby na oszczędzanie energii elektrycznej w domu. Doradzimy jakie wybrać źródła światła i jak czytać etykietę energetyczną urządzenia. Podpowiemy także jak użytkować urządzenia AGD aby możliwie ograniczyć zużywaną przez nie energię elektryczną.

9) Światło nośnikiem informacji, czyli o laserach i światłowodach.
dr inż. Grzegorz Żegliński, mgr Andrzej Nesterowicz
Wydział Elektryczny
Szkolenie: 45 minut

Podczas wykładów zaprezentowane zostaną zasoby laboratoriów Katedry Telekomunikacji i Fotoniki. W trakcie pokazów będzie można zobaczyć działające lasery He-Ne, dowiedzieć się szczegółów na temat ich budowy i zasady działania. Ponadto pokazane zostaną nowoczesne urządzenia laserowe i omówione będą obszary ich stosowania.Słuchacze zostaną zapoznani także z techniką światłowodową, w tym częściami składowymi sieci światłowodowych oraz technika przesyłania informacji za ich pomocą.

 


10) Roboty wokół nas. Automatyka w domu.
dr inż. Rafał Osypiuk, dr inż. Krzysztof Jaroszewski
Wydział Elektryczny
Czas trwania: 45 minut

Podczas wykładów zaprezentowane zostaną zasoby laboratoriów Katedry Automatyki Przemysłowej i Robotyki. W trakcie pokazów będzie można zobaczyć pracujące manipulatory przemysłowe oraz spróbować zaprogramować robota samodzielnie. Ponadto pokazane zostaną nowoczesne konstrukcje robotów mobilnych wykonane przez studentów kierunku Automatyka i Robotyka. Słuchacze zostaną zapoznani także z podstawowymi urządzeniami automatyki – sterownikami PLC, z użyciem których samodzielnie zautomatyzują działanie bramy garażowej.

11) Obraz i dźwięk – jak go zarejestrować i poddać obróbce?
dr hab. inż. Przemysław Mazurek, prof. nadzw. ZUT, dr inż. Eugeniusz Kornatowski
Wydział Elektryczny
Czas trwania: 45 minut

Podczas wykładów zaprezentowane zostaną zasoby laboratoriów Katedry Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej. W trakcie pokazów będzie można wziąć czynny udział w realizacji nagrania obrazu, między innymi z zastosowaniem efektu „blue box”. Ponadto pokazane zostaną nowoczesne urządzenia do rejestracji obrazu oraz jego obróbki, w tym między innymi” cyfrowe kamery, kran kamerowy, zestaw estradowo-oświetleniowy. Słuchacze zostaną zapoznani z możliwościami postrodukcyjnymi przy wykorzystaniu systemu edycyjno-motażowego z cyfrowym systemem edycji dźwięku ICON.


12) Konstrukcje lekkie - technika w zgodzie z naturą
prof. dr hab. inż. Andrzej K. Błędzki
Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
Wykład z pokazem : 90 minut

Wykład udowadnia, że postęp w technice dokonywany jest dzięki podglądaniu natury. Na potwierdzenie tego pokazano rozwój konstrukcyjnych biokompozytów (na przełomie ostatnich 130 lat) z udziałem włókien i napełniaczy naturalnych wraz z odniesieniem do aktualnego stanu wiedzy oraz wskazaniem rozszerzenia możliwości aplikacyjnych tych kompozytów i podaniem przykładów ich nowatorskich zastosowań realizowanych w praktyce. Wykład ukazuje też obecne trendy stosowania naturalnych mikroporowatych surowców w strukturach sandwiczowych materiałów kompozytowych, głównie na lekkie mobilne konstrukcje elementów wyposażenia środków transportu – lądowego i morskiego.

13) Druk 3D w technologii PolyJet
dr inż. Marcin Królikowski
Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
Pokaz: 60 minut w Laboratorium Szybkiego Prototypowania i Wytwarzania w Hali Technologicznej

Na zajęciach pokazane zostanie skanowanie modelu na skanerze bezdotykowym optycznym. Model zostanie następnie obrobiony cyfrowo i przygotowany do druku na urządzeniu do szybkiego prototypowania EDEN 500V pracującym w technologii PolyJet  sekwencyjnego utwardzania nanoszonych warstw promieniami UV. Technologia ta zostanie omówiona na urządzeniu. Zostanie również zaprezentowane oprogramowanie do inżynierii odwrotnej i system do przygotowania wydruków na urządzeniu EDEN500V.

14) Modelowanie 3D i szybkie prototypowanie
dr inż. Marcin Królikowski
Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
Wykład: 60 minut, pokaz: 60 minut w Laboratorium Komputerowego Wspomagania Projektowania

Zajęcia będą obejmowały pokaz modelowania powierzchniowego 3D przedmiotów z życia codziennego. Pokazana zostanie idea i metodyka projektowania wirtualnych obiektów. Zademonstrowane zostanie tworzenie fotorealistycznych wizualizacji w przestrzeni wirtualnej. Zamodelowane obiekty będą przygotowane do wydrukowania na drukarce 3D metodą FDM. Pokazane zostanie przygotowanie i uruchomienie wydruku.

15) Co jest bardziej wytrzymałe: metale czy polimery? Badania doświadczalne na maszynach wytrzymałościowych. Zadziwiające zachowanie rozciąganej cyklicznie gumy - podgląd termowizyjny
dr inż. Konrad Kwiatkowski, dr inż. Jacek Zapłata
Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Mechanicznej
i Mechatroniki
Pokaz: 60 minut w Laboratorium Wytrzymałości Materiałów w Hali Technologicznej

Na pokazie próbki z różnych materiałów takich jak polimery i metale zostaną poddane statycznemu rozciąganiu w celu ustalenia naprężenia zrywającego. Próbki będą uszeregowane od najmniej wytrzymałych do najbardziej. W przystępny sposób zostanie wyjaśnione z czego wynikają różnice w wytrzymałości.

16) Roboty w przemyśle
dr inż. Piotr Pawlukowicz
Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
Wykład: 45 minut - Hala Technologiczna

Krótki rys historyczny robotyki. Czynniki stymulujące rozwój robotyzacji czyli dlaczego robotów na świecie jest coraz więcej? Budowa oraz zastosowanie robotów w przemyśle. Analiza bilansu ekonomicznego wdrażania robotyzacji. Roboty w zastosowaniach pozaprzemysłowych. Przyszłość robotyki czyli przewidywane kierunki rozwoju.

Pokaz: 45 min - Hala Technologiczna

W ramach zajęć praktycznych uczestnicy zapoznają się z budową typowego robota przemysłowego, poznają jego cechy charakterystyczne, elementy składowe, możliwości dynamiczne. Dodatkowo zapoznają się z zasadami konstrukcji i możliwościami efektorów robotów przemysłowych. W ramach demonstracji pracy robota mogą porównać i ocenić jego możliwości w zakresie dokładności, szybkości oraz „inteligencji" w porównaniu do człowieka pracującego przy realizacji podobnych zadań. W ramach pokazu przewidywana jest dyskusja oraz analiza obserwowanych zjawisk.

17) Odnawialne źródła energii - moda czy konieczność?
prof. dr hab. inż. Aleksander Stachel
Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
Wykład: 60 minut

Wykład jest próbą odpowiedzi, czy i dlaczego musimy ukierunkowywać się na wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. Jak obecnie wygląda zaspokojenie potrzeb energetycznych Polski i świata. Krótkie przedstawienie możliwości pozyskiwania energii przy użyciu OŹE.

18) Fotowoltaika - źródło energii dla Polski
dr hab. inż. Zbigniew Zapałowicz, prof. ndzw. ZUT
Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
Wykład i laboratorium: 90 minut

Wykład dotyczy zagadnienia wykorzystania energii promieniowania słonecznego poprzez tzw. panele fotowoltaiczne. Krótkie zaprezentowanie zasady działania, budowy oraz możliwości wykorzystania w świecie, a w szczególności w Polsce. Przeprowadzenie praktycznych zajęć na systemie fotowoltaicznym w skali laboratoryjnej.

19) Jak wyprodukować energię elektryczną z wykorzystaniem niskotemperaturowych źródeł ciepła
dr hab. inż. Aleksandra Borsukiewicz-Gozdur, dr inż. Sławomir Wiśniewski
Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
Wykład z pokazem : 75 minut

Zakres tematyczny: Co to są źródła energii (ciepła) – przykłady. Formy energii - przykłady. Skąd bierze się prąd w naszych gniazdkach. Przykładowy schemat elektrowni. Zasada funkcjonowania układu ORC (Organic Rankine Cycle). Demonstracja układu siłowni ORC (układ rzeczywisty zainstalowany w Katedrze Techniki Cieplnej, ZUT w Szczecinie).

20) Możliwości wykorzystania energii geotermalnej w Polsce
dr inż. Tomasz Kujawa
Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
Wykład: 60 minut

Zakres tematyczny: Czym jest energia geotermalna i skąd pochodzi. Zasoby energii geotermalnej na świecie i w Polsce. Krótkie informacje nt. możliwości pozyskiwania i wykorzystania energii geotermalnej.

21) Fuzja jądrowa
dr hab. inż. Monika Lewandowska
Instytut Fizyki
Wykład: 60 minut

Co to jest fuzja jądrowa. Omówienie reakcji kontrolowanej fuzji jądrowej możliwych do przeprowadzenia na Ziemi. Budowa i zasada działania reaktora fuzji jądrowej typu tokamak. Elektrownie fuzji jądrowej nadzieja czy fantazja?

22) Wszystko jest w ruchu! - kinetyczna teoria gazów, a ruchy Browna
dr Jarosław Zaleśny
Instytut Fizyki
Wykład z pokazami symulacji komputerowych : 60 minut
Tematem wykładu będzie ukazanie rozwoju poglądów dotyczących natury ciepła i temperatury, budowy materii, a w szczególności gazów w świetle teorii kinetycznej. Wykład będzie połączony z pokazami prostych symulacji komputerowych ilustrujących podstawowe koncepcje i zjawiska.

23) Historia samochodu
dr hab. inż. Maciej Lisowski
Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych
Wykład: 60 minut

Krótka historia samochodu począwszy od pojazdu napędzanego wiatrem aż do czasów współczesnych. Prezentacja różnych pojazdów, które odegrały istotną rolę w rozwoju motoryzacji, a także rozwiązania techniczne towarzyszące samochodom.

24) Alternatywne źródła i akumulatory energii w pojazdach samochodowych
dr hab. inż. Maciej Lisowski
Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych
Wykład: 60 minut

Przedstawienie różnych źródeł napędu pojazdów. Prezentacja ciekawych i nieznanych
szeroko rozwiązań akumulatorów energii.

25) Przyrostowe technologie wytwarzania
dr inż. Dariusz Grzesiak
Instytut Technologii Mechanicznej
Wykład i pokazy: 90 minut, w Laboratorium Szybkiego Prototypowania i Wytwarzania w Hali Technologicznej

Opis cech wyróżniających wytwarzanie przyrostowe spośród innych technologii, zasada działania najbardziej popularnych odmian wytwarzania przyrostowego, najważniejsze zalety i wady, metodyka przygotowywania procesów technologicznych wytwarzania przyrostowego.

26) Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie
dr inż. Dariusz Grzesiak
Instytut Technologii Mechanicznej
Wykład i pokazy: 90 minut w Hali Technologicznej
Najważniejsze cechy obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC), odmiany kinematyczne CNC, budowa programu sterującego, przykłady programowania.

27) Recyklingowy zawrót głowy.
dr inż. Joanna Czerwińska
Ośrodek Szkoleniowo – Badawczy w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi
Zajęcia praktyczne: 90 minut

Uczestnicy warsztatów zostaną zapoznani z zasadami segregacji odpadów a także definicją
i pozytywnymi przykładami recyklingu. Zajęcia będą miały formę praktyczną,
z zastosowaniem zróżnicowanych aktywizujących metod dydaktycznych (prezentacji, ćwiczeń, dyskusji itp.). Uczestnicy zajęć nabędą kompetencje praktyczne takie jak zdobycie wiedzy jak zostać świadomym konsumentem tj. w jaki sposób w życiu codziennym, podczas robienia zakupów zachowywać dbałość o środowisko naturalne. Efektem zajęć będzie uwrażliwienie na oszczędzanie zasobów naturalnych, wzrost świadomości w zakresie konieczności ochrony środowiska i ograniczenia produkcji odpadów. Podczas warsztatów uczestnicy pomalują także bawełniane torby ekologiczne, które zabiorą ze sobą do domu.

28) „Energia drzemie w nas”
dr inż. Joanna Czerwińska
Ośrodek Szkoleniowo – Badawczy w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi
Zajęcia praktyczne: 90 minut

Zajęcia interaktywne o charakterze sportowym i integracyjnym:
Energorowery – uczestnicy przekonają się czy z wykorzystaniem siły własnych mięśni będą
w stanie samodzielnie wyprodukować energię elektryczną przy pomocy rowerów podłączonych do stacji akumulatorowej. Wyniki uczestników podczas konkurencji będą wyświetlane na ekranie wyświetlacza LCD. Ponadto uczestnicy spróbują także przy pomocy energoroweru zasilić sokowirówkę i samodzielnie zrobić sok ze świeżych owoców. Celem warsztatów jest zaprezentowanie możliwości samodzielnego wytworzenia energii elektrycznej przy pomocy roweru a także promocja zdrowego trybu życia poprzez sport
i zdrowe żywienie.

Ognisko integracyjne – podsumowaniem warsztatów będzie spotkanie integracyjne przy ognisku. Miejsce ogniskowe jest zlokalizowane na terenie malowniczego parku, tuż nad stawem, w którym mieszkają żółwie czerwonolice (gatunek inwazyjny, wymagający przetrzymywania w izolowanych zbiornikach wodnych). Ośrodek zapewnia drewno ogniskowe oraz przygotowanie ogniska.

Ekokronika uniwersytecka – podczas warsztatów uczestnicy wykonają dokumentację fotograficzną, która wraz z opisem zajęć posłuży do stworzenia cyfrowej „kroniki”, stanowiącej doskonałą pamiątkę i podsumowanie zrealizowanych warsztatów. Ekokronika zostanie opublikowana na stronie internetowej Ośrodka oraz na profilu Facebook.

29) Jak (nie) dać się oszukać w Internecie?
mgr inż. Sławomir Wernikowski , mgr inż. Włodzimierz Chocianowicz
Wydział Informatyki, Zakład Symulacji Komputerowej i Ochrony Informacji
Prezentacja: 90 minut

Internet to dobrodziejstwo, wygoda i konieczność. Ale Internet to także znakomite miejsce do działania dla wszelkiej maści złych ludzi. Warto wiedzieć, na co liczą i jakich zachowań od nas oczekują, aby nie dać stać się ich kolejną ofiarą.

30) Jak chronić ważne informacje
dr inż. Agnieszka Ubowska
Wydział Techniki Morskiej i Transportu, Zakład Inżynierii Bezpieczeństwa
Wykład: 45 minut, warsztaty: 90 minut

Podczas wykładu zostaną omówione problemy związane z ochroną danych osobowych: zbieranie, przetwarzanie i udostępnianie w świetle przepisów prawa
Tematyka zajęć laboratoryjnych dotyczy problemu bezpieczeństwa informacji, tzn. jak należy przechowywać ważne dla nas informacje lub dane, aby ich nie utracić w wyniku oddziaływania różnych czynników środowiskowych takich jak woda , światło czy kwasy i rozpuszczalniki, które mogą wpłynąć na trwałość popularnych nośników informacji (wydruki, papier fotograficzny, pendrive, płyta CD).

31) Pojazdy głębinowe w eksploatacji oceanów
dr hab. inż. Tadeusz Graczyk
Wydział Techniki Morskiej i Transportu, Katedra Konstrukcji, Mechaniki i Technologii Okrętów.
Wykład 45 minut, warsztaty 90 minut

Podczas wykładu przedstawiony zostanie rys historyczny rozwoju, klasyfikacja pojazdów, przegląd typów, zastosowania, 2-3 krótkie prezentacje video. Podczas zajęć laboratoryjnych Uczestnicy będą mieli okazję dokonać próby samodzielnego nawigowania bezzałogowym pojazdem podwodnym w basenie WTMiT .

32) Przechowywanie żywności w „lodówce” – wpływ na nasze zdrowie
prof. dr hab. inż. Bogusław Zakrzewski
Wydział Techniki Morskiej i Transportu, Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego
Wykład 90 minut, warsztaty 90 minut

Wykłady dotyczące przechowywania żywności w chłodziarkach domowych, procesów zachodzących podczas schładzania i mrożenia żywności. Wpływ tych procesów na jakość i smak żywności.

33) Klimatyzacja, a zdrowie.
dr inż. Tomasz Łokietek, dr inż. Wojciech Tuchowski, prof. dr hab. inż. Bogusław Zakrzewski
Wydział Techniki Morskiej i Transportu, Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego
Wykład: 90 minut, warsztaty: 45 minut

34) Na drodze od zera do Kelvinów
prof. dr hab. inż. Bogusław Zakrzewski
Wydział Techniki Morskiej i Transportu, Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego
Wykład: 90 minut

Historia rozwoju urządzeń chłodniczych. Uzyskiwanie coraz to niższych temperatur, związane z tym nowe technologie. Przedstawienia procesów zachodzących przy tworzeniu kondensatu Bosego – Einsteina – najniższe uzyskane temperatury materii.

35) Pompy ciepła – wady i zalety
dr inż. Wojciech Tuchowski,
Wydział Techniki Morskiej i Transportu, Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego
Wykład: 90 minut

Pompy ciepła jako urządzenia grzewcze i chłodnicze. Poprawna eksploatacja służąca obniżeniu rachunków za ogrzewania oraz poprawia komfortu cieplnego. Pokazy na innowacyjnych stanowiskach badawczych służące wizualizacji procesów zachodzących w instalacji pompy ciepła.


36) Zastosowanie kamer termowizyjnych
Dr inż. Piotr Nikończuk, dr inż. Wojciech Tuchowski, dr inż. Tomasz Łokietek
Wydział Techniki Morskiej i Transportu, Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego
Wykład: 90 minut, warsztaty: 90 minut

Kamery termowizyjne – możliwości wykorzystania w różnych dziedzinach życia. Opis działania, rzeczywiste pomiary, wykonywanie zdjęć termowizyjnych wraz z ich interpretacją.

37) Nowoczesne i alternatywne metody chłodzenia
Prof. dr hab. inż. Sergiy Filin, dr inż. Wojciech Tuchowski,
prof. dr hab. inż. Bogusław Zakrzewski
Wydział Techniki Morskiej i Transportu, Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego
Wykład: 90 minut, warsztaty: 90 minut

Przedstawienie nowoczesnych sposobów uzyskiwania niskich temperatur oraz kosztów z tym związanych. Pokazy możliwości uzyskiwania energii ze słońca celem zasilania ogniw termoelektrycznych. Urządzenia chłodnicze termoelektryczne jako alternatywa sprężarkowych urządzeń chłodniczych.

38) „Szczecin w 3 odsłonach” - razem z przewodnikiem poznajemy stolicę Pomorza Zachodniego
mgr Marcin Gregorczyk – przewodnik miejski po Szczecinie
Biuro Promocji ZUT

a) „Pierwszy raz w Szczecinie” – wycieczka po Starym Mieście obejmująca zwiedzanie zabytków: kościół św. Jana Ewangelisty - Ratusz Staromiejski - Kamienica Loitzów - Zamek Książąt Pomorskich – plac Orła Białego – Katedra św. Jakuba – Brama Portowa – Plac Zwycięstwa - kościół św. Jana Chrzciciela - Plac Żołnierza Polskiego - Brama Królewska - Filharmonia –Pomnik Ofiar Grudnia 70 - kościół św. św. Piotra i Pawła
Czas trwania: 3 godziny

b) „Podziemny Szczecin” – zwiedzanie podziemnych schronów Szczecina, dwie trasy tematyczne: "II wojna światowa" + trasa: "Zimna wojna - życie w PRL-u".
Czas trwania: 2 godziny

c) „Cmentarz Centralny” – trzeci, co do wielkości cmentarz w Europie, ponad 170 hektarów powierzchni. Dzieło architektoniczno – parkowe, zabytek klasy europejskiej. Uczestnicy wycieczki zostaną poprowadzeni trzema trasami zwiedzania: historyczną, dendrologiczną oraz Ofiar Grudnia 1970.
Czas trwania: 4 godziny

39) Cykl spotkań społeczno – pedagogicznych. Zakres tematów:
Ewa Chmielewska – Prezes „Fundacja dla Seniora”
Wykłady i warsztaty 5 godzin

a) Wiek dojrzały- nowe możliwości i wyzwania
b) Dziecko w świecie wartości
c) Zabawy naszego dzieciństwa, a współczesność
d) W co się bawią nasze wnuki
e) Wspieram rozwój dziecka, wnuka.
f) Wpływ literatury na rozwój człowieka

40) Współczesne konflikty zbrojne

Kpt. Marcel Podhorodecki – 12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana
Centrum Dydaktyczno – Badawcze Nanotechnologii
Wykład: 120 minut

Cykl wykładów z prezentacjami dotyczący m.in.

a) współczesnych konfliktów zbrojnych na przykładzie misji w Afganistanie, rodzajów zagrożeń oraz wojny informacyjnej.
b) miejsca i roli armii w systemie demokratycznym – zawodowa i kontraktowa służba wojskowa – możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego.30.04.2012


powrót na poprzednią stronę