przejdź do treści

Wydarzenia


BEZPŁATNY kurs KOMPUTEROWY

 

INFORMACJA ARCHIWALNA

 Można powiększyć tekst klikając w znak + w niebieskim kwadracie -  powyżej w pasku

Zapraszamy na bezpłatne kursy komputerowe ! 
Zapisy w sekretariacie SUTW  od poniedziałku do piątku  w godz. 9.00 - 15.00. 

 

Zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnym Projekcie pt. Certyfikowane kursy komputerowe dla osób w wieku 50+”,  którego celem jest zwiększenie poziomu wiedzy i kompetencji cyfrowych osób  dorosłych, poprzez udział w kursach komputerowych  i uzyskanie certyfikatów  potwierdzających uzyskane kwalifikacje.

Podczas warsztatów będzie można nauczyć się przy pomocy komputera i dostępu do Internetu między innymi: jak umówić się na wizytę u lekarza, sprawdzić rozkład jazdy PKP,  znaleźć interesujące informacje w Internecie,  założyć konto i korzystać z poczty elektronicznej, złożyć pismo w urzędzie bez wychodzenia z domu,  porozmawiać ze znajomym przez komputer.

Kurs trwa 75 godzin i obejmuje:
-  podstawy obsługi komputera,
-  tworzenie treści – pisanie,
-  korzystanie z Internetu,  poczty e-mail,
- wykorzystywanie komunikatorów,
-  bezpieczeństwo w sieci,
-  rozwiązywanie podstawowych problemów .

Dodatkowo organizator zapewnia:
-  poczęstunek w czasie przerw kawowych,
- materiały szkoleniowe,
-  podręczniki.

Uczestnikiem projektu może zostać osoba fizyczna która:
1.      Mieszka, pracuje na obszarze województwa zachodniopolskiego,
2.      Z własnej inicjatywy zgłasza potrzebę podniesienia kompetencji ,
3.      Z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz osób fizycznych zajmujących się produkcją podstawowych produktów rolnych objętych zakresem załącznikiem I do Traktatu o Funkcjonowaniu UE.

ETAPY PRZYSTĄPIENIA  DO PROJEKTU :
Etap pierwszy - wypełnienie formularza zgłoszeniowego wszystkich zainteresowanych
w danym Uniwersytecie Trzeciego Wieku.
Etap drugi - weryfikacja na podstawie formularza rekrutacyjnego.
Etap trzeci - podział na zespoły 12 osobowe przypisane do konkretnych terminów szkoleń.
Etap czwarty - wyłonienie lidera grupy, który będzie koordynował kontakt z osobą zajmującą się projektem.

Projekt pt. „Certyfikowane kursy komputerowe dla osób w wieku 50+” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wykonawca projektu: Euro-Capital Doradztwo Gospodarcze Piotr Sibilski we współpracy z partnerem projektu: Stowarzyszeniem Absolwentów, Pracowników i Przyjaciół Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego „Razem”.


06.01.2015


powrót na poprzednią stronę