przejdź do treści

Wiadomości


Z prac ZARZĄDU SUTW

  
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
 
Zarząd
Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku
podął uchwałę o obniżeniu składki członkowskiej
na rok akademicki 2021/2022 dla osób,
które opłaciły składki na rok 2020/2021 o 50 %
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *. 

Szanowni Słuchacze
nietypowy rok akademicki 2020/2021 z dniem 30 czerwca dobiegł końca.
Był to rok trudny dla nas wszystkich. Rok zaznaczony pandemią koronawirusa nauczył nas działać wg nowych zasad.
Kontaktowaliśmy się ze sobą on-line; wiele zespołów pracowało i wymieniało się informacjami związanymi ze swoimi zainteresowaniami w ten sposób.
W ciągu ostatnich 3. miesięcy realizowaliśmy zadanie grantowe w ramach projektu pt. „ OFERTA DLA SENIORÓW'' .
Zrealizowaliśmy filmy pomagające obsługiwać smartfony , możemy ćwiczyć z naszymi instruktorkami wtedy, kiedy tylko chcemy, relaksować się lub medytować.
Filmy i prezentacje przyrodnicze oraz film - spacer po kompleksie BETHANIA i Złotej Uliczce.
Dziękuję wszystkim osobom, które zaangażowały się w to przedsięwzięcie. Rezultaty tych działań widzimy na stronie Stowarzyszenia.
Dziękuję koleżankom pracującym w ramach wolontariatu w obsłudze sekretariatu.
Dziękuję osobom z Zarządu, które w tym specyficznym czasie czynnie wspomagały mnie w pracy na rzecz naszego Stowarzyszenia.
Życzę wszystkim zdrowia i udanego wypoczynku i do miłego zobaczenia po wakacjach.

                                                                                       Magdalena Richter
                                                                                            Prezes SUTW

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   * 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   * 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   * 

 
odsłuchanie wystąpienia <kliknij na powyższy kadr >
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   * 
Październik 2020 r jest dla naszego Uniwersytetu szczególny , ponieważ przedstawicielki naszej społeczności zostały zaproszone po raz pierwszy do uczestnictwa w Sesji Plenarnej Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.
Sesja Parlamentu Seniorów odbywała się już po raz VI.
A hasłem spotkania seniorów było  '' SENIORZY I PRZYSZŁOŚĆ POLSKI''.
Uroczystość odbyła się w sali plenarnej Senatu RP. Gospodarzami wydarzenia byli: prof.Tomasz Grodzki – Marszałek Senatu , Małgorzata Kidawa- Błońska – Vice Marszałek Sejmu , Krystyna Lewkowicz- Przewodnicząca Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. W spotkaniu uczestniczyły Magdalena Richter i Krystyna Obłaska.
 
 
 
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   
25.02.2020 r.
 WIELKA GALA W OPERZE NA ZAMKU pt.” Program Społecznik 2019-2011”
„ Społecznik to człowiek bezinteresownie działający dla dobra jakiejś społeczności „ - słownik języka polskiego PWN .
Uroczysta Gala to okazja do podsumowania PROGRAMU SPOŁECZNIK – blisko 2 tys. Inicjatyw.
GALĘ rozpoczął występ młodej wokalistki Anny „Fanki”Wójcik i producenta Mika Johnsona . Do występu wokalistki dołączył grający na gitarze Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.
Gościem specjalnym Gali był redaktor Olivier Janiak znany z programu TVN „ Co za tydzień” oraz programu promującego POMORZE „ Projekt plaża”.
Jest on również współredaktorem KALENDARZA DŻENTELMENA – wychodzącego już 10 lat – a dochód uzyskany ze sprzedaży tego kalendarza przeznaczany jest na cele charytatywne.
Ważnym momentem GALI było podsumowanie i wyróżnienie najlepszych inicjatyw. I tutaj niespodzianka : Marszałek ogłosił, że zwycięzcami są wszyscy społecznicy i społeczniczki. MEDAL SPOŁECZNIKA otrzymał każdy , kto był obecny na Sali.
Po części artystycznej wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. Ogromny tort bardzo smakował wszystkim uczestnikom spotkania,

26.02.2020r.
„KOORDYNACJA CENTRUM SENIORA ‘’
W spotkaniu z ramienia Zarządu SUTW wzięła udział Sekretarz Ewa Tlołka.
Centrum Seniora jest miejscem spotkań seniorów. Można tam również uzyskać radę i pomoc w wielu sprawach nurtujących seniorów, w szczególności:
- pisanie projektów na otrzymanie „grantów” i późnie rozliczenie wykonanych projektów
- integrowanie się pomiędzy Klubami Seniora – a jest ich w naszym mieście 40.
- wymiana doświadczeń , pomoc w znalezieniu wykładowców
- dalsza współpraca opisana jest dokładnie w załącznikach
Następne spotkanie zaproponowano na dzień 19 maja br. o godz. 10.00
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *        
 W dniu 15.01.2020 r. odbyło się pierwsze w nowym roku kalendarzowym zebranie Zarządu,
na którym ustalono :  
1. Ewentualny remont i adaptacja dodatkowych pomieszczeń dla potrzeb SUTW wg nas powinna być
    wykonana przez Urząd Miasta Szczecin i sprawa ta wymagać będzie ogromnego zaangażowania   
    ze strony Zarządu.
2. Pomoc w realizacji tego zadania oferuje nam Pełnomocnik ds. seniorów przy prezydencie Miasta 
    Szczecin pan Jan Stopyra.
3. Nasze Stowarzyszenie nie jest w stanie samodzielnie sfinansować tego remontu .
Poza tym informujemy że :
1. Zakończenie roku akademickiego 2019/2020 odbędzie się 22.06.2020 r. w Teatrze
    Współczesnym i będzie połączone a III Przeglądem Zespołów Artystycznych   
    Uniwersytetów trzeciego wieku woj. Zachodniopomorskiego.
2. Organizacja i przygotowanie takiej imprezy będzie wymagało wielu spotkań i wysiłku ze 
    strony Zarządu.
3. W dalszym ciągu oczekujemy na osoby chętne do współpracy przy redagowaniu i
    wydaniu naszego czasopisma PRANA
W dniu 18.01.2020 r. /sobota/ spotkaliśmy się z przedstawicielami ścisłego grona Zarządu UTW ze Stargardu / 4 osoby/ oraz z Polic- 3 osoby. Nasze Stowarzyszenie w tym spotkaniu reprezentowały ;
- prezes Zarządu Magdalena Richter
- skarbnik Krystyna Obłaska
- V-ce Prezes ds. zespołów Elżbieta Kądzierska- Kawa
- sekretarz Ewa Tlołka
W bardzo przyjaznej atmosferze odbyliśmy spotkanie robocze, na którym rozmawialiśmy m.in. o komputerowej archiwizacji ewidencji słuchaczy, ochronie danych osobowych i wielu innych sprawach.
Nasi goście obejrzeli świeżo wyremontowane przez nas pomieszczenia w siedzibie SUTW.
Na zakończenie miłego spotkania wymieniliśmy się zaproszeniami na zbliżające się imprezy i spotkania okolicznościowe przez nas organizowane.
      
Bardzo ważne !!!
W dniu 3.02.2020 r. odbyło się spotkanie Prezes Zarządu Magdaleny Richter i Członka Zarządu Julity Szutowicz z Prezydentem Miasta Piotrem Krzystkiem. Urząd Miasta zadeklarował, że cały remont przyznanego nam lokalu zostanie przeprowadzony i sfinansowany przez Urząd Miasta !!!
    
Sekretarz
Ewa Tlołka

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *          

KOMUNIKAT
Zarządu SUTW z dn. 20 stycznia 2020 r.
22 czerwca br. w Teatrze Współczesnym odbędzie się zakończenie roku akademickiego 2019/2020 połączone z III Przeglądem zespołów artystycznych Uniwersytetów Trzeciego Wieku z województwa zachodniopomorskiego.
Prośba do kierowników zespołów, o zorganizowanie zajęć tak, aby nie kolidowały one z tą uroczystością oraz poprosili słuchaczy o liczne uczestnictwo w tym wydarzeniu.
                                                                                                                                         Zarząd SUTW

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *    

WIECZERZA WIGILIJNA

Miłym akcentem zakończenia 2019 roku, było spotkanie wigilijne zorganizowane przez Zarząd wspólnie z Zespołem Kultury Relaks, które odbyło się w restauracji „ UŚMIECH ”
           Spotkanie rozpoczęła Prezes Zarządu - M. Richter, witając wszystkich bardzo serdecznie i jednocześnie, składając życzenia świąteczne oraz noworoczne.
Ten magiczny wieczór uświetnił swoim występem Kabaret Dwudziestolatek, prezentując swój nowy program muzyczno - poetycki oraz koleżanka Zenobia Wiaderna, która odczytała swój świąteczny      wiersz.
            Na świątecznie przystrojonych stołach, spożyliśmy kolację wigilijną i podzieliliśmy się opłatkiem. W świątecznej atmosferze nie zabrakło śpiewania pięknych kolęd i wielu rozmów.
Tekst: Ewa Tlołka.
Zdjęcia:Andrzej Richter
 
 
więcej zdjęć w galerii Tam byliśmy <<< kliknij tu >>>
 
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Forum Liderów Uniwersytetów Trzeciego Wieku
W dniach 22-23.11.2019 r. odbyło się IX Zachodniopomorskie Forum Liderów Uniwersytetów Trzeciego Wieku – Seminarium Naukowe „ Drogi i bezdroża komunikacji międzyludzkiej „
Nasz Uniwersytet reprezentowały:
- Prezes Zarządu – Magdalena Richter
- Sekretarz - Ewa Tlołka
- Członek Zarządu - Julita Szutowicz
Wszystkich zebranych powitała dr hab. Beata Bugajska Prof.US. Gościem honorowym seminarium była senator Rzeczpospolitej Polskiej Magdalena Kochan Po uroczystym otwarciu wykłady wygłosili :
1. Dr Adam Kucharski z Instytutu Psychologii US „ O meandrach komunikacji międzyludzkiej – czyli podstawy sprawnego porozumiewania się”
2. Dr Aneta Jarzębińska z Katedry Pedagogiki Społecznej , Instytut Pedagogiki US – wykład pt. „ One z Wenus , oni z Marsa- o trudnościach porozumienia”
3. Dr Edyta Kopaczewska z Uniwersyteckiego Centrum Edukacji US ; temat wykładu : „Bariery komunikacji społecznej”
4. Mgr Klaudia Piotrowska ze Szkoły Doktorskiej US wygłosiła wykład pt. „ Komunikacja niewerbalna”
5. Pani Urszula Sajkowska z Fundacji IT zaprezentowała projekt „E-senior” – bezpłatne szkolenia komputerowe dla osób powyżej 65 roku życia.
Po zakończonych wykładach moderatorem modułu była dr hab. Beata Bugajska Prof. US. ( wymiana dobrych praktyk).
W ramach Zachodniopomorskiego Partnerstwa na rzecz aktywności seniorów wymieniliśmy się swoimi doświadczeniami, problemami oraz podejmowanymi działaniami na rzecz pracy w naszych stowarzyszeniach . Zawarliśmy nowe znajomości i kontakty do dalszej współpracy.
Pierwszy dzień Forum zakończono wręczeniem wyróżnień członkom wolontariatu oraz wystąpieniem zespołu „ Jackpot”
Drugi dzień Forum otworzyła dr Ilona Kość.
Uczestniczyli w nim również członkowie SHUS w Szczecinie, którzy wysłuchali wykładu prof. Beaty Bugajskiej pt.: Senior w kulturze. Analiza kartek pocztowych z perspektywy teorii starzenia się”.
Spotkanie zakończyło się spektaklem w wykonaniu aktora scen szczecińskich Michała Janickiego pt.: Od A do Z, czyli od Andrzeja do Zaorskiego”
Uczestnictwo w Forum z pewnością przyczyni się do poprawy komunikacji międzyludzkiej oraz ułatwi nam pracę i nawiązywanie nowych kontaktów.

    

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

Z PRAC ZARZĄDU /sierpień – grudzień 2019 /
Rok akademicki dla Zarządu rozpoczął się już w miesiącu sierpniu.
Na pierwszym zebraniu Zarządu dn. 19.VIII.2019r. poruszono m.in. sprawy:
1/ organizacji pracy przy przygotowaniu II Przeglądu Zespołów Artystycznych
UTW województwa Zachodniopomorskiego
- ustalono datę 7.10.br. na II Przegląd Zespołów Artystycznych w auli ZUT przy ul.J.Słowackiego 17
  w Szczecinie.
- wystosowanie zaproszeń , wykonanie dyplomów dla uczestników  /odpowiedzialna M. Richter/
- ułożenie programu przeglądu / odpowiedzalne : J.Szutowicz i E.Tlołka/
- zamówienie cateringu.
2/ udziału przedstawicieli Zarządu w dniu 14.IX.2019 r. w przeglądzie filmowym „Senior Movie”,
    w którym swoje filmy mają prezentować członkowie naszego Stowarzyszenia.
I / 5.09.2019 r. odbyło się zebranie Zarządu , na którym omówiono sprawy :
1. inaugurację Roku Akademickiego 2019/20 wyznaczono na dzień 2.X.2019 r. w Auli Konferencyjnej   
    Wydziału Humanistycznego US
2. ustalono listę zaproszonych gości
3. wyznaczono p. Jolantę Biela do nawiązania współpracy z Zespołem Szkół Muzycznych w Szczecinie, 
    w celu uświetnienia naszej inauguracji , poprzez występy młodych adeptów sztuki.
II/ W dniu 10.IX.2019 r. odbył się Wernisaż zespołów fotograficznych FOTO-VIDEO i grupy f
      otograficznej GF 16x24 „ Rejs do natury” w Książnicy Pomorskiej. Gościem była Prezes M.Richter.
III/ w dniu 18.IX.2019 r. odbył się wernisaż prac malarskich Zespołu BOHEMA w Centrum Seniora – 
      wśród zaproszonych gości były Prezes M .Richter i Elżbieta Kędzierska- Kawa v-ce prezes
IV/ W dniach 27-28.IX.2019r. w Kołobrzegu odbyły się VII SENIORALIA . W panelach dyskusyjnych
       brały udział Prezes M.Richter i E.Tlołka - sekretarz. W przeglądzie artystycznym wzięli udział:
       Chór MELODIA i kabaret DWUDZIESTOLATEK.
V/ 12-13.X.br. w NETTO ARENA odbyły się Dni Seniora, organizowane przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Reprezentowały nasze Stowarzyszenie:
- zespół rękodzieła FANTAZJA
- Kabaret DWUDZIESTOLATEK
- Prace malarskie prezentował zespól BOHEMA , a fotograficzne- zespół FOTO-VIDEO.
Zarząd reprezentowała Prezes Magdalena Richter
 
WYDARZENIA
Miesiąc październik to czas, w którym odbywały się uroczyste inauguracje roku akademickiego 2019/20 Uniwersytetów Trzeciego Wieku . Na wiele z nich otrzymaliśmy zaproszenia.
1/ 2.X.2019 r. nasze Stowarzyszenie zainaugurowało rok akademicki 2019/20 w Sali Kongresowej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Gościliśmy przedstawicieli władz naszego miasta i zaproszonych gości z innych Uniwersytetów Trzeciego Wieku Województwa Zachodniopomorskiego oraz liczną grupę naszych słuchaczy. Wykład inauguracyjny wygłosiła Pani dr hab. Beata Bugajska prof. US
- 2.X.2019 r. w uroczystości 10-lecia Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku , Zarząd i słuchaczy reprezentował Piotr Mojzykiewicz – członek Zarządu.
2/ 10.X.2019 r. nasza delegacja w składzie Elżbieta Kędzierska-Kawa - z-ca prezesa ds. koordynacji zespołów oraz Krystyna Obłaska – skarbnik - uczestniczyły w rozpoczęciu roku akademickiego 2019/20 w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Stargardzie
3/ na 10.X. br. zostaliśmy zaproszeni na inaugurację do Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku . Tym razem reprezentowały nas : Prezes Magdalena Richter oraz Sekretarz Ewa Tlołka, które zostały bardzo mile przyjęte przez społeczność UTW Police.
4 / 11 .X.2019 r. Nadmorski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Międzyzdrojach zaprosił naszych przedstawicieli na IV już inaugurację roku akademickiego . Uroczystość ta odbyła się w Sali Teatralnej Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach i była okazją do spotkania z przedstawicielami Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Nowego Sącza. Reprezentowały nas Prezes Magdalena Richter i Ela Kędzierska-Kawa - z-ca prezesa.
5/ 19.X. 2019 r. na inauguracji roku akademickiego 2019/20 w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w
    Golczewie nasz Uniwersytet reprezentowały – Elżbieta Kędzierska –Kawa , Krystyna Obłaska
     i Ewa Tlołka
6/ 23 .X.2019 r. odbyła się uroczystość 40-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Poznaniu,
a 24.X.2019 r. Konferencja i Panel dyskusyjny ” Priorytety współczesnej polityki senioralnej”. Zaproszeni byli przedstawiciele UTW z woj. Wielkopolskiego, Warszawy, Zielonej Góry, Wrocławia oraz nasze Stowarzyszenie. W uroczystości brały udział Magdalena Richter i Krystyna Obłaska.
Każde z tych spotkań było miejscem wymiany doświadczeń, podzielenia się planami dotyczącymi dalszej działalności naszych organizacji.
Nasze reprezentantki wróciły z tych uroczystości wzbogacone o wiele cennych wiadomości , które pozwolą nam na lepsze i bogatsze w treści organizowanie działalności naszego Stowarzyszenia.
 
ZEBRANIE ZARZĄDU W DNIU 15.X.2019 R.
1/ Ustalono termin wigilii dla słuchaczy na dzień 19.XII.2019 r. , która odbędzie się
     w CAFE UŚMIECH
2/ Zaplanowano spotkanie z nowo przyjętymi słuchaczami na dzień 6.XI.2019 r.
3/ wyznaczono dzień 26.XI.2019 r. na zabawę andrzejkową w Kawiarni „ Cafe Uśmiech”
4/ podjęto rozmowy w celu zakończenie remontu łazienki i kawiarenki w przerwie świątecznej.
 
ZEBRANIE ZARZĄDU Z KIEROWNIKAMI ZESPOŁÓW W DNIU 6.XI.2019 R.
1/ wskazano kierownikom na możliwość pisania projektów przez zespoły w celu otrzymania grantów
2/ poproszono o składania sprawozdań z pracy zespołów za rok 2018/19
3/ poproszono o przysyłanie notatek na stronę internetową , informujących o działaniach zespołów
    i klubów
4/ W trakcie spotkania poinformowano zebranych o działaniach realizowanych w ramach projektów Gminy Miasto Szczecin i Urzędu Marszałkowskiego:
- zorganizowane zostało ognisko dla słuchaczy w maju br. na polanie Sportowej
- odbył się rejs statkiem KAPITAN COOK po Odrze i Jez. Dąbie ” Rejs do natury”
- w czasie rejsu robiono zdjęcia, które potem były prezentowane na wystawie w Książnicy Pomorskiej,
   a obrazy w Centrum Seniora.
Zdjęcia wykonane w czasie rejsu posłużyły do ilustracji KALENDARZA na rok 2020.
 
INNE WYDARZENIA
1/ 15 .X. br. odbył się TURNIEJ BRYDŻOWY w Klubie 12 Dywizji WP, na który zaproszono 29 par
z UTW w Myśliborzu , Policach , Pyrzycach oraz z naszego Stowarzyszenia.
Turniej obserwowały prezes M. Richter i K. Obłaska – skarbnik
2/ w dniu 13.XI.2019 r. chór MELODIA wystąpił w Domu Kultury SŁOWIANIN z okazji Święta Niepodległości. Z ramienia Zarządu w spotkaniu uczestniczyła Ewa Tlołka.
3/ dnia 26.XI.2019 r. chór KANON wystąpił w Domu Kultury SŁOWIANIN. Uczestnikami tego wydarzenia były Prezes Magdalena Richter, sekretarz Ewa Tlołka i skarbnik Krystyna Obłaska.
4/ Prezydent Piotr Krzystek organizował Dni Pracownika Socjalnego i Spotkanie Opłatkowe Organizacji Senioralnych Szczecina , w których uczestniczyły przedstawicielki Zarządu.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

Komunikat Zarządu SUTW
Informujemy , ze Pani Jadwiga Śnieg złożyła rezygnację ze sprawowania funkcji vice prezesa d/s administracyjnych, lecz pozostaje w dalszym ciągu w składzie Zarządu.
             Na posiedzeniu  w dniu 05.12.2019 r. uchwałą Zarządu powołano Pana Edwarda Krygiera, dotychczasowego członka  Zarządu  na funkcję vice prezesa d/s administracyjnych.
 
                                                                                                                Prezes SUTW
                                                                                                             Magdalena Richter

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

II PRZEGLĄD ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU

z województwa zachodniopomorskiego  -  relacja <<< kliknij tu >>>

 *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   * 

                      W dniu 2 października 2019 r.  odbyła się inauguracja  i uroczystość 10-lecia Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
W uroczystościach uczestniczył nasz przedstawiciel - członek Zarządu kol. Piotr Mojzykiewicz.
Oto relacja z uroczystości. <<< kliknij tu >>>

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
XIII Europejskie Spotkanie Integracyjne Polskich
Uniwersytetów Trzeciego Wieku
'' Trzynastego nawet w grudniu jest wiosna ”
23 – 28 czerwca 2019r
 
Po raz 13. w Olsztynie odbyło się spotkanie Polaków z Uniwersytetów Trzeciego Wieku
porozrzucanych po całym świecie. W tym roku było 25 delegacji : z Litwy , Ukrainy , Białorusi , Rosji , Kazachstanu , Rumunii , Austrii , Wielkiej Brytanii i 5 uniwersytetów z kraju.
Zaproszono po raz pierwszy i nasze Stowarzyszenie. Było to wzruszające spotkanie z ludźmi , którzy żyją na dawnych terenach Polski z dziada pradziada i jak mówią , nie są Polonią tylko Polakami, Byli też przedstawiciele z Europy Zachodniej , którzy wyjechali za granicę na studia lub ze względów ekonomicznych. Polacy żyjący na  awnych terenach wschodnich , zmagają się z trudnościami , ale się nie poddają. Uzupełniają wiedzę o naszym języku , ponieważ byli pozbawieni możliwości poznania go, naszej historii , kultury. Poznają nasz kraj zwiedzając różne regiony Polski.
W czasie panelu dyskusyjnego wymieniano się doświadczeniami.
Życie naszego Uniwersytetu uczestnicy spotkania poznali z filmu przedstawiającego działania zespołów naszego Stowarzyszenia. Żegnaliśmy się tak , jakbyśmy się znali od lat.
Słowa uznania dla Akademii Trzeciego Wieku przy Ośrodku Kultury w Olsztynie za organizację tak wspaniałych spotkań , które są wielką radością dla Polaków przybywających do kraju.
 
 
 *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   * 

W dniach 3 - 4 czerwca Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz  w Łodzi obchodził jubileusz 40-lecia swojej działalności. W uroczystościach tych nasze Stowarzyszenie reprezentowały Panie: Prezes Magdalena Richter i Skarbnik Krystyna Obłaska.
          Na ręce Pani Prezes Alicji Kornatowskiej złożyły wszystkim życzenia i wręczyły prezent wykonany przez nasz ZESPÓŁ SZTUKI UŻYTKOWEJ - obraz przedstawiający           " Trzy orły " oraz    " symbol " Szczecina - piękne magnolie . 
 
Naszym przyjaciołom z Łodzi życzymy wszystkiego najlepszego w krzewieniu kultury i oświaty wśród seniorów.
Oto relacja fotograficzna:
 

wręczono list gratulacyjny:

oraz prezent - pracę artystyczną  zespołu Sztuki Użytkowej:

 

 *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

Komunikat Zarządu SUTW z dn.20-03-19
Propozycje wycieczek i wyjazdów rehabilitacyjno – wypoczynkowych zamieszczane na stronie internetowej oraz w siedzibie są  promowane przez nasze Stowarzyszenie. Zgłoszenia i informacje przyjmują:  Elżbieta Chmiel, Halina Łaszczyk, Grażyna Kwiatkowska.
Wyjazdy proponowane przez inne osoby są samowolą   !!!
Stowarzyszenie nie bierze odpowiedzialności za ich realizację. 

 

 *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

/tekst: Elżbieta Sikorska; foto: Elżbieta Szarmach/

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

 
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *


12.09.2020


powrót na poprzednią stronę