przejdź do treści

Do poczytania


To co przetrwa

Wspomnienia słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku

W 2015 r. ogłoszony został przez Stowarzyszenie Absolwentów, Przyjaciół i Pracowników Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego RAZEM w Szczecinie oraz Wydział Humanistyczny US dla członków Uniwersytetów III Wieku regionu zachodniopomorskiego konkurs pt. "Ocalić od zapomnienia". W konkursie udział wzięli również słuchacze naszego uniwersytetu. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się 11 września 2015 r. na V Zachodniopomorskim Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Szczecinie. 
Cieszymy się, że prace czterech osób z naszego Stowarzyszenia zostały wyróżnione: 
- wspomnienia Antoniny Abramiuk "Wywózka oczami dziecka i ... po wojnie",
- kompozycja wierszy Genowefy Kondraciuk-Gabryś zatytułowana „Retrospekcje. Życiowe przełomy",
- wspomnienia Haliny Jarmołowicz pt. "Moje powojenne dzieciństwo",
- opracowanie Krystyny Pawlaczyk "Losy polskich sierot, zesłańców syberyjskich, w latach 1942 - 1950".
Pod koniec roku 2015 wydana została książka, w której umieszczone zostały wspomnienia wszystkich osób biorących udział w konkursie. Nosi ona tytuł To, co przetrwa... Wspomnienia słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Jest to praca zbiorowa pod redakcją: Beata Bugajska, Ilona Kość, Katarzyna Seredyńska. Książkę tę można wypożyczyć w sekretariacie SUTW.

                                                                                                                                                                                                            Elżbieta Sikorska powrót na poprzednią stronę