przejdź do treści

Wydarzenia: Zespół kultury morskiej


V Międzynarodowy Kongres Morski

                                                                                                 V MIĘDZYNARODOWY KONGRES MORSKI

W dniach 8 – 9 czerwca 2017 roku odbył się w Szczecinie V Międzynarodowy Kongres Morski.
Bardzo ważny jest fakt, że na około 600 uczestników spotkania zaproszonych zostało 7 członków Klubu Morskiego działającego przy Stowarzyszeniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Wśród wybranych znaleźli się:
Jerzy Marek Gutteter – Grudziński – kierownik zespołu
Ewa Tlołka
Regina Oziewicz
Jadwiga Szymani
Barbara Górna
Aleksander Graczyk
Zygmunt Żakowski
Przez dwa dni uczestnicy kongresu brali udział w prelekcjach oraz dyskusjach podzielonych na bloki tematyczne. Położono nacisk na dwie dziedziny – żeglugę śródlądową oraz szkolnictwo morskie. Współorganizatorem wydarzenia było Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Obrady otwarte zostały przez premier Beatę Szydło. Ważnymi gośćmi byli również Minister Gospodarki Morskiej – Marek Gróbarczyk, posłowie na sejm, prezydent Miasta Szczecin oraz wiele ważnych osobistości i zaproszonych gości z zagranicy. Po przemówieniach przedstawicieli rządu był przerywnik muzyczny w wykonaniu znanego na całym świecie Chóru Akademii Morskiej, który zaśpiewał wiele znanych hitów, między innymi ,,Kapitańskie Tango” .
Już pierwszego dnia temat transportu śródlądowego poruszony został w debacie plenarnej zatytułowanej ,,Żegluga Śródlądowa w polityce rozwoju korytarzy transportowych”. Moderatorem dyskusji był przedstawiciel Niemiec oraz zagraniczni goście ze Słowacji i Czech. Dzięki przystąpieniu Polski do konwencji AGN, nasz kraj będzie mógł przy ogromnych inwestycjach skorzystać ze środków unijnych, a finalnie Polski system śródlądowy zostanie włączony do Europejskiej sieci najważniejszych korytarzy transportowych.
Kraje Unii Europejskiej do 2030 r. powinny 30% przewozów transportem samochodowym zamienić na inne środki transportu, w tym żeglugę śródlądową.
Drugi ważny wątek to edukacja morska. Najważniejszą prelekcję tego bloku wygłosił rektor Akademii Morskiej w Szczecinie dr hab. inż. kpt. ż. w. Wojciech Ślączka, podkreślając jak ważnym elementem w rozwoju gospodarki morskiej jest nie tylko wyższa uczelnia, ale również szkoły na poziomie technicznym i zawodowym.
Poza tym V Międzynarodowy Kongres Morski poświęcony był tematom, które regularnie pojawiały się w poprzednich edycjach tej imprezy. Między innymi ,,Kierunki rozwoju portów morskich w UE” oraz produkcji stoczniowej.
Bardzo ciekawe panele poświęcono rybołówstwu bałtyckiemu i przetwórstwu rybnemu i innym ciekawym panelom dyskusyjnym.
Po intensywnym uczestnictwie w interesujących nas panelach kongres zakończył się oficjalnie 09.06.2017r. na Tarasach Wałów Chrobrego.
Wieczorem w Filharmonii Szczecin odbył się Koncert Orkiestry Symfonicznej oraz uroczysty bankiet.
Wspaniałe, niezapomniane wrażenia.
I jeszcze jedna niespodzianka ,,Polska kawiorem stoi”!
Gospodarstwo rybackie Gosławice posiada europejski patent hodowli jesiotrów i sumów, zajmując czołowe miejsce w eksporcie kawioru do Francji. Nasz kawior nosi nazwę ,,Antonius Cavior – czarne złoto”

                                                                                                                     Ewa Tlołka


 Cała nasza grupa

Chór Akademii Morskiej

Premier Beata Szydło


powrót na poprzednią stronę